Toto je starší verze dokumentu!


Souřadnice X a Y jako samostatné atributy

Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt a jasně nedefinuje souřadnicový systém nebo alespoň jednotky, v kterých jsou souřadnice uvedeny. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony.

Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například Geography Mark-up Language (GML) nebo Well-Known Text (WKT). Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v části zabývající se publikací prostorových dat na stupni otevřenosti 3.

Pro ukázku uvádíme reprezentaci bodu jako geometrického objektu za použití obou výše zmíněných formátů i zde:

Reprezentace ve WKT

POINT(50.056 14.434)

Reprezentace v GML

<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326" srsDimension="2">
    <gml:pos>50.056 14.434</gml:pos>
</gml:Point>
  • standardy/geo/souřadnice-x-y.1532467933.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)