Statistika dostupnosti distribucí, schémat, podmínek užití a dokumentace

Aktualizováno 2019-12-11T04:40:58.927+01:00

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupnost distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_ke_staženídistribucíke_staženínedostupných
Ministerstvo zemědělství9595487487462
Ministerstvo životního prostředí303021321363
Moravskoslezský kraj2534431
Statutární město Brno202042242284
Liberecký kraj171712122
Ministerstvo pro místní rozvoj1313828210
Statutární město Plzeň8855755742
Český statistický úřad8859559543
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy7715151
Statutární město Opava6639392
Statutární město Ostrava6640740724
Ministerstvo financí5531231215
Ministerstvo zdravotnictví332162166
Ministerstvo vnitra331247812472302
Statutární město Děčín221011012
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA221591159126
Český úřad zeměměřický a katastrální11348019348019390

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné distribuce datových sad

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost schémat distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_se_schématemdistribucíse_schématemnedostupných
Jihočeský kraj50100422
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy343415155
Moravskoslezský kraj2525441
Ministerstvo vnitra1612478865

Nedostupné distribuce datových sad

jméno_poskytovatelechybaschéma
Jihočeský kraj403 : nullhttp://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zastavky/MapServer/WFSServer?
Jihočeský krajRead timed outhttp://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zastavky/MapServer/WMSServer?
Ministerstvo vnitra404 : NOT FOUNDhttps://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/115217898/rej-115217898-definice.xsd
Ministerstvo vnitra404 : NOT FOUNDhttps://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xsd&service=seznam_ds
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy404 : Not Foundhttps://rejstriky.msmt.cz/metadata/rspo.zip
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy404 : Not Foundhttps://rejstriky.msmt.cz/metadata/vrej.zip
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy404 : Not Foundhttps://rejstriky.msmt.cz/opendata/metadata/vrej.xsd
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyrejstriky.msmthttps://rejstriky.msmt/opendata/metadata/vrej.zip
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyrejstriky.msmt.uiv.czhttps://rejstriky.msmt.uiv.cz/opendata/metadata/vrej.zip
Moravskoslezský kraj404 : Not Foundhttp://opendata.gov.cz/_media/datova-sada:uredni-deska-datove-schema-xml.xsd

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost podmínek užití distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_s_podmínkami_užitídistribucís_podmínkami_užitínedostupných
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy100100151515
Česká obchodní inspekce100100191919
Statutární město Děčín89101958
Český statistický úřad115955952
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA121591100211

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné podmínky užití distribucí datových sad

jméno_poskytovatelechybapodmínky_užití
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA404 : Not Foundhttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/%20
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy404 : Not Foundhttps://rejstriky.msmt.cz/metadata/podminky-uziti.html
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/
Statutární město DěčínRead timed outhttps://www.czso.cz/csu/czso/podminky_pro_vyuzivani_a_dalsi_zverejnovani_statistickych_udaju_csu
Český statistický úřadRead timed outhttps://www.czso.cz/csu/czso/podminky_pro_vyuzivani_a_dalsi_zverejnovani_statistickych_udaju_csu

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost uživatelské dokumentace datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_s_dokumentacídatových_sads_dokumentacínedostupných
Česká obchodní inspekce29100722
Český statistický úřad5559058628
Ministerstvo vnitra1183159356

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné uživatelské dokumentace datových sad

jméno_poskytovatelechybadokumentace
Ministerstvo vnitra404 : NOT FOUNDhttp://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/ogd/x-sds.html
Ministerstvo vnitra404 : Not Foundhttp://www.isnno.cz/opendata/ENNO%20-%20Anal%C3%BDza%20dat_v100.docx
Ministerstvo vnitraConnection resethttps://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/opendata/IS%20o%20ISVS%20-%20Anal%C3%BDza%20dat_v100.docx
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/telefonni-seznam/
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/volna-pracovni-mista/
Český statistický úřadRead timed outhttp://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=108
Český statistický úřadRead timed outhttp://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=109
Český statistický úřadRead timed outhttp://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=427
Český statistický úřadRead timed outhttp://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=428
Český statistický úřadRead timed outhttps://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=100
Český statistický úřadRead timed outhttps://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=106
Český statistický úřadRead timed outhttps://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=108

Neshoda mezi formátem distribuce v NKOD a formátem indikovaným serverem Seznam distribucí, u kterých je neshoda mezi formátem v NKOD a formátem indikovaným serverem

jméno_poskytovateletyp_v_nkodtyp_na_serverudistribucí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.ms-excelapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/octet-streamapplication/x-zip-compressed1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/octet-streamapplication/zip1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/zip1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/plaintext/csv1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/octet-stream2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.geo+jsonapplication/zip2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/csvapplication/zip2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/jsontext/html2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmltext/html3
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/rss+xml4
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/plainapplication/octet-stream5
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/csvapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet5
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xmlapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document15
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmltext/xml37
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.geo+jsonapplication/json196
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/csvapplication/octet-stream282
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/zipapplication/x-zip-compressed582
Jihomoravský krajtext/csvapplication/octet-stream3
Jihomoravský krajapplication/jsonapplication/x-zip-compressed7
Kraj Vysočinatext/xmltext/html2
Liberecký krajapplication/vnd.google-earth.kmzapplication/octet-stream2
Liberecký krajapplication/zipapplication/x-zip-compressed8
Ministerstvo dopravytext/csvapplication/x-zip-compressed1
Ministerstvo dopravytext/csvapplication/octet-stream60
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetapplication/vnd.ms-excel1
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xmlapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document1
Ministerstvo financítext/csvapplication/zip1
Ministerstvo financítext/csvtext/html1
Ministerstvo financíapplication/pdftext/html2
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheettext/html2
Ministerstvo financíapplication/xmltext/html3
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetapplication/zip5
Ministerstvo financítext/plainapplication/x-gzip13
Ministerstvo obranyapplication/vnd.ms-exceltext/csv1
Ministerstvo obranyapplication/vnd.ms-excelapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet2
Ministerstvo obranytext/csvapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet2
Ministerstvo průmyslu a obchodutext/csvapplication/octet-stream1
Ministerstvo průmyslu a obchodutext/csvtext/html6
Ministerstvo vnitraapplication/xmltext/html1
Ministerstvo vnitraapplication/xmlapplication/x-zip-compressed5
Ministerstvo vnitraapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spre7
Ministerstvo zemědělstvíapplication/ziptext/html1
Ministerstvo zemědělstvíapplication/zipapplication/x-zip-compressed24
Ministerstvo životního prostředítext/csvapplication/octet-stream6
Ministerstvo životního prostředíapplication/vnd.geo+jsonapplication/json21
Ministerstvo životního prostředíapplication/zipapplication/octet-stream21
Moravskoslezský krajapplication/octet-streamapplication/x-zip-compressed1
Město Bohumíntext/xmlapplication/xml18
Nejvyšší kontrolní úřadtext/csvapplication/octet-stream12
Olomoucký krajtext/csvtext/plain3
Plzeňský krajtext/csvapplication/zip1
Plzeňský krajtext/csvapplication/octet-stream7
Statutární město Brnoapplication/zipapplication/octet-stream1
Statutární město Brnoapplication/pdfapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document1
Statutární město Brnoapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xmlapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document1
Statutární město Brnoapplication/xmltext/html1
Statutární město Brnoapplication/vnd.geo+jsonapplication/json2
Statutární město Děčínapplication/vnd.ms-exceltext/html1
Statutární město Děčínapplication/xmltext/html1
Statutární město Děčínapplication/xmltext/xml1
Statutární město Děčínapplication/vnd.ms-excelapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet2
Statutární město Hradec Královéapplication/xmltext/xml21
Statutární město Opavatext/csvapplication/octet-stream4
Statutární město Opavaapplication/zipapplication/x-zip-compressed28
Statutární město Ostravaapplication/jsontext/csv1
Statutární město Ostravaapplication/xmltext/xml1
Statutární město Ostravatext/csvapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet6
Statutární město Ostravaapplication/zipapplication/x-zip-compressed293
Statutární město Plzeňapplication/xmltext/xml1
Statutární město Plzeňtext/csvtext/html27
Statutární město Plzeňapplication/zipapplication/x-zip-compressed370
Zeměměřický úřadapplication/zipapplication/x-zip-compressed18
Česká školní inspekcetext/csvapplication/octet-stream12
Český statistický úřadtext/csvapplication/x-zip-compressed1
Český statistický úřadtext/csvtext/plain1
Český statistický úřadtext/xmlapplication/zip8
Český statistický úřadtext/csvapplication/zip13
Český telekomunikační úřadapplication/zipapplication/octet-stream1
Český telekomunikační úřadapplication/ziptext/html1
Český úřad zeměměřický a katastrálnítext/csvapplication/x-zip-compressed25384
Český úřad zeměměřický a katastrálnítext/plainapplication/x-zip-compressed104913