Statistika dostupnosti distribucí, schémat, podmínek užití a dokumentace

Aktualizováno 2021-02-27T05:42:34.158+01:00

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupnost distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_ke_staženídistribucíke_staženínedostupných
Ministerstvo zemědělství9595493493468
Moravskoslezský kraj3450321
Plzeňský kraj2525882
Ministerstvo pro místní rozvoj252537379
Liberecký kraj171712122
Ministerstvo životního prostředí121227527532
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy7715151
Statutární město Brno451801427
Ministerstvo zdravotnictví442382389
Statutární město Plzeň3359859812
Statutární město Děčín221211212
Statutární město Ostrava224654655
Český statistický úřad2285385315
Ministerstvo financí23105371818
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA221841184125
Ministerstvo vnitra221596015916185
Český úřad zeměměřický a katastrální1114291314291310

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné distribuce datových sad

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost schémat distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_se_schématemdistribucíse_schématemnedostupných
Moravskoslezský kraj67100322
Jihočeský kraj2550842
Ministerstvo vnitra1515960854

Nedostupné distribuce datových sad

jméno_poskytovatelechybaschéma
Jihočeský kraj400 : nullhttp://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zastavky/MapServer/WMSServer?
Jihočeský krajRead timed outhttp://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zastavky/MapServer/WFSServer?
Ministerstvo vnitra404 : Not Foundhttps://portal.isoss.cz/opendata/schema/xsd/govcz_organizacni_struktura_sluzebnich_uradu.xsd
Ministerstvo vnitra500 : Internal Server Errorhttps://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/115217898/rej-115217898-definice.xsd
Moravskoslezský kraj404 : Not Foundhttp://opendata.gov.cz/_media/datova-sada:uredni-deska-datove-schema-xml.xsd
Moravskoslezský kraj404 : Not Foundhttp://www.msk.cz/opendata/rozpocet-datove-schema-xml.xsd

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost podmínek užití distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_s_podmínkami_užitídistribucís_podmínkami_užitínedostupných
Česká obchodní inspekce100100191919
Moravskoslezský kraj3434331
Ministerstvo obrany343418186
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA111841121312

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné podmínky užití distribucí datových sad

jméno_poskytovatelechybapodmínky_užití
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA404 : Not Foundhttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/%20
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/
Ministerstvo obranydatainst.army.czhttps://datainst.army.cz/cs/podm%C3%ADnky-u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD
Moravskoslezský krajno protocol: /errmsg/errorNoNews.htmlhttp://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/informace-o-podminkach-uziti-datove-sady-73496/

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost uživatelské dokumentace datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_s_dokumentacídatových_sads_dokumentacínedostupných
Moravskoslezský kraj6767332
Česká obchodní inspekce29100722
Statutární město Brno181834346
Ministerstvo zemědělství45107824
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA123252233
Český statistický úřad117026966
Ministerstvo vnitra1114017495

Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné uživatelské dokumentace datových sad

jméno_poskytovatelechybadokumentace
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA404 : Not Foundhttps://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Faktury_MHMP.documentation.html%20
HLAVNÍ MĚSTO PRAHARead timed outhttp://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=482C5383-F3F6-44CB-8903-BA20F94B8ABB
HLAVNÍ MĚSTO PRAHARead timed outhttp://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=63EF19FE-C2FB-4FC2-8C2D-EEBB72C6B81A
Ministerstvo vnitra404 : Not Foundhttp://www.isnno.cz/opendata/ENNO%20-%20Anal%C3%BDza%20dat_v100.docx
Ministerstvo vnitraConnection resethttps://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/opendata/IS%20o%20ISVS%20-%20Anal%C3%BDza%20dat_v100.docx
Ministerstvo zemědělstvíConnect timed outhttps://portal.mze.cz/ssl/web/mze/farmar/data-ke-stazeni/
Moravskoslezský krajno protocol: /errmsg/errorNoNews.htmlhttp://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/datova-sada:-uredni-deska-71989/
Moravskoslezský krajno protocol: /errmsg/errorNoNews.htmlhttp://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/rozpocet-41275/
Statutární město Brno403 : Forbiddenhttps://mmbonline-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kominek_jiri_brno_cz/EW_2EsFBJR5NrvapMV8xf1wBPBKZjM_ofBAcnBxjz712jA?e=Fn09oy
Statutární město Brno403 : Forbiddenhttps://mmbonline.sharepoint.com/:w:/s/public/odae/ESfnYw_3D5pOqtUxu8I2L2EBqC704Bz6NItbOhPkfqf70g
Statutární město Brno403 : Forbiddenhttps://mmbonline.sharepoint.com/:w:/s/public/odae/EYgUTcvx8BBJpgYvbLBeahQBAt_iNFdKsGUMRSPGwxlbQg
Statutární město Brno403 : Forbiddenhttps://mmbonline.sharepoint.com/:x:/s/public/OMI/gis/ERtndFPLyt5LmzC_Z_q3gKsBeQpiHk3MtUVotSWXeK26Lg?rtime=TJPY8PlH2Eg
Statutární město Brno403 : Forbiddenhttps://mmbonline.sharepoint.com/:x:/s/public/OMI/gis/ESV9n4M4kkdIj0DprUNB2XEBS1GUJCMsHM1qL6NHsdZV-A?e=cKlR6E
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/telefonni-seznam/
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/volna-pracovni-mista/
Český statistický úřad-1 : nullhttp://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=109
Český statistický úřad-1 : nullhttp://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=5724

Neshoda mezi formátem distribuce v NKOD a formátem indikovaným serverem Seznam distribucí, u kterých je neshoda mezi formátem v NKOD a formátem indikovaným serverem

jméno_poskytovateletyp_v_nkodtyp_na_serverudistribucí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.ms-excelapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/octet-streamapplication/x-zip-compressed1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/octet-streamapplication/zip1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/zip1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheettext/csv1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmltext/html1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/octet-stream2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/rss+xml2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.geo+jsonapplication/zip2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/jsontext/html2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/plainapplication/octet-stream4
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/csvapplication/zip4
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/csvapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet5
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmltext/xml85
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.geo+jsonapplication/json197
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/csvapplication/octet-stream351
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/zipapplication/x-zip-compressed579
Jihomoravský krajtext/csvapplication/octet-stream3
Jihomoravský krajapplication/jsonapplication/x-zip-compressed7
Jihočeský krajapplication/vnd.google-earth.kml+xmltext/html1
Jihočeský krajapplication/xmltext/html1
Kraj Vysočinatext/xmltext/html2
Královéhradecký krajtext/csv/geojsonapplication/geo+json1
Královéhradecký krajtext/csv/xlsxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet1
Královéhradecký krajtext/csv/xlsapplication/vnd.ms-excel4
Královéhradecký krajtext/csv/csvtext/csv27
Královéhradecký krajtext/csv/xmlapplication/xml33
Liberecký krajapplication/vnd.google-earth.kmzapplication/octet-stream2
Liberecký krajapplication/zipapplication/x-zip-compressed8
Ministerstvo dopravytext/csvapplication/x-zip-compressed1
Ministerstvo dopravytext/csvapplication/octet-stream60
Ministerstvo financítext/csvapplication/octet-stream1
Ministerstvo financíapplication/xmlapplication/x-gzip1
Ministerstvo financíapplication/pdftext/html2
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheettext/html2
Ministerstvo financítext/csvapplication/x-7z-compressed3
Ministerstvo financítext/html5
Ministerstvo financíapplication/n-triplesapplication/x-gzip45
Ministerstvo financítext/csvapplication/x-gzip50
Ministerstvo financítext/csvapplication/zip322
Ministerstvo obranyapplication/xmlapplication/vnd.ms-excel1
Ministerstvo obranytext/csvapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet1
Ministerstvo obranyapplication/xmlapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet5
Ministerstvo pro místní rozvojapplication/xmltext/xml2
Ministerstvo průmyslu a obchodutext/csvapplication/octet-stream1
Ministerstvo průmyslu a obchodutext/csvtext/html6
Ministerstvo vnitraapplication/xmltext/html1
Ministerstvo vnitratext/xmltext/html4
Ministerstvo vnitraapplication/xmlapplication/x-zip-compressed5
Ministerstvo vnitraapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spre7
Ministerstvo zemědělstvíapplication/ziptext/html1
Ministerstvo zemědělstvíapplication/zipapplication/x-zip-compressed24
Ministerstvo životního prostředítext/csvapplication/octet-stream4
Ministerstvo životního prostředíapplication/vnd.geo+jsonapplication/json24
Moravskoslezský krajtext/csvapplication/octet-stream1
Město Bohumíntext/xmlapplication/xml18
Nejvyšší kontrolní úřadtext/csvapplication/octet-stream12
Olomoucký krajtext/csvtext/plain3
Plzeňský krajtext/csvapplication/zip1
Plzeňský krajtext/csvapplication/octet-stream5
Statutární město Brnotext/sgmlapplication/zip4
Statutární město Brnoapplication/dxfimage/vnd.dxf4
Statutární město Brnoapplication/jsontext/plain4
Statutární město Brnoapplication/vnd.geo+jsonapplication/json30
Statutární město Děčínapplication/vnd.ms-exceltext/html1
Statutární město Děčínapplication/xmltext/html1
Statutární město Děčínapplication/xmltext/xml1
Statutární město Děčínapplication/vnd.ms-excelapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet2
Statutární město Karvináapplication/vnd.geo+jsontext/plain2
Statutární město Olomoucapplication/vnd.geo+jsonapplication/rar1
Statutární město Olomouctext/csvapplication/rar1
Statutární město Olomoucapplication/vnd.geo+jsonapplication/octet-stream19
Statutární město Opavatext/csvapplication/octet-stream4
Statutární město Opavaapplication/zipapplication/x-zip-compressed30
Statutární město Ostravaapplication/xmltext/xml1
Statutární město Ostravaapplication/zipapplication/x-zip-compressed353
Statutární město Plzeňapplication/xmltext/xml1
Statutární město Plzeňtext/csvtext/html25
Statutární město Plzeňapplication/zipapplication/x-zip-compressed409
Zeměměřický úřadapplication/zipapplication/x-zip-compressed21
ČESKÝ ROZHLASapplication/xmlapplication/x-gzip1
ČESKÝ ROZHLAStext/csvtext/html1
Česká školní inspekcetext/csvapplication/octet-stream21
Český statistický úřadtext/csvapplication/x-zip-compressed1
Český statistický úřadapplication/vnd.ms-exceltext/csv1
Český statistický úřadtext/csvtext/plain1
Český statistický úřadtext/csvapplication/zip22
Český statistický úřadtext/xmlapplication/zip22
Český statistický úřadtext/csvapplication/dbase128
Český telekomunikační úřadapplication/zipapplication/octet-stream1
Český telekomunikační úřadapplication/ziptext/html1
Český úřad zeměměřický a katastrálnítext/csvapplication/x-zip-compressed12691
  • statistika/dostupnost.txt
  • Poslední úprava: 2021/02/27 06:35
  • (upraveno mimo DokuWiki)