Statistika dostupnosti distribucí, schémat, podmínek užití a dokumentace

Aktualizováno 2019-04-25T04:25:24.851+02:00

Nedostupnost distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_ke_staženídistribucíke_staženínedostupných
Statutární město Děčín100100222
Nejvyšší kontrolní úřad100100141414
Kraj Vysočina3535292910
Moravskoslezský kraj2534431
Český úřad zeměměřický a katastrální232334610834610878383
Liberecký kraj171712122
Ministerstvo životního prostředí151528284
Ministerstvo pro místní rozvoj1313828210
Statutární město Plzeň8855555541
Ministerstvo financí7726626618
Český statistický úřad7756156138
Statutární město Ostrava5539539516
Ministerstvo vnitra221061002
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA221497149717

Dostupnost schémat distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_se_schématemdistribucíse_schématemnedostupných
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA100100111
Nejvyšší kontrolní úřad86100141212
Jihočeský kraj50100422
Moravskoslezský kraj5050442
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy131616132
Ministerstvo vnitra810106848

Nedostupné distribuce datových sad

jméno_poskytovatelechybaschéma
Jihočeský kraj400 : Bad Requesthttp://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zastavky/MapServer/WMSServer?
Jihočeský krajRead timed outhttp://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zastavky/MapServer/WFSServer?
Ministerstvo vnitra404 : NOT FOUNDhttps://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/115217898/rej-115217898-definice.xsd
Ministerstvo vnitra404 : NOT FOUNDhttps://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xsd&service=seznam_ds
Ministerstvo vnitra404 : Not Foundhttps://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/registr-práv-a-povinností/číselník-elektronických-forem/2019-04-03/číselník-právních-forem.schema.json
Ministerstvo vnitra404 : Not Foundhttps://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/registr-práv-a-povinností/číselník-typů-rozhodnutí-schválení/2019-04-03/číselník-typů-rozhodnutí-založení.schema.json
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy404 : Not Foundhttps://profa.uiv.cz/opendata/metadata/vrej.xsd
Moravskoslezský krajunable to find valid certification path to requested targethttps://geoportal.msk.cz/Public/OpenData/LBT/lbt-msk-datove-schema-csv.json
Moravskoslezský krajunable to find valid certification path to requested targethttps://geoportal.msk.cz/Public/OpenData/LBT/upravenost-lbt-msk-datove-schema-csv.json
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/kolegium/clenove_kolegia_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/kontrolni-akce/koordinovane_audity_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/kontrolni-akce/prehled_kontrolnich_akci_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/kontrolovane-osoby/kontrolovane_osoby_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/personalni-oblast/personalni_oblast_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/podani-obcanu/podani_obcanu_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/pravni-predpisy/pravni_predpisy_v_kontrolnich_zaverech_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/rozpocet/plneni_zavaznych_ukazatelu_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/rozpocet/rozpocet_2015_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/rozpocet/rozpocet_2016_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/rozpocet/rozpocet_2017_schema.csv
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/soucinnost-organu/soucinnost_s_octr_schema.csv
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA404 : 404http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/otevrena_data/download/banky.json

Dostupnost podmínek užití distribucí datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_s_podmínkami_užitídistribucís_podmínkami_užitínedostupných
Česká obchodní inspekce100100191919
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA121497100311

Nedostupné podmínky užití distribucí datových sad

jméno_poskytovatelechybapodmínky_užití
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA404 : Not Foundhttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/%20
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/

Dostupnost uživatelské dokumentace datových sad

jméno_poskytovateleprocento_nedostupných_ze_všechprocento_nedostupných_z_s_dokumentacídatových_sads_dokumentacínedostupných
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA100100111
Česká obchodní inspekce29100722
Ministerstvo vnitra101964326
Nejvyšší kontrolní úřad91001211
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA232341474
Český statistický úřad115585554

Nedostupné uživatelské dokumentace datových sad

jméno_poskytovatelechybadokumentace
HLAVNÍ MĚSTO PRAHARead timed outhttps://mojepraha.eu/apispecs
Ministerstvo vnitra404 : NOT FOUNDhttp://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/ogd/x-sds.html
Ministerstvo vnitra404 : Not Foundhttp://www.isnno.cz/opendata/ENNO%20-%20Anal%C3%BDza%20dat_v100.docx
Ministerstvo vnitraConnection resethttps://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/opendata/IS%20o%20ISVS%20-%20Anal%C3%BDza%20dat_v100.docx
Nejvyšší kontrolní úřadNotAfter: Sun Apr 14 17:00:13 CEST 2019http://data.nku.cz/download/vystupy-z-kontrol/ka-15-10/verejne-zakazky-dle-kontrolni-akce-NKU-15-10-dokumentace.xlsx
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA404 : 404http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/otevrena_data/
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/telefonni-seznam/
Česká obchodní inspekce404 : Not Foundhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/volna-pracovni-mista/
Český statistický úřad404 : Not Foundhttps://www.volby.cz/opendata/se2016/SE2016_XML.pdf
Český statistický úřad404 : Not Foundhttps://www.volby.cz/opendata/se2017/SE2016_XML.pdf
Český statistický úřadRead timed outhttps://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=5640

Neshoda mezi formátem distribuce v NKOD a formátem indikovaným serverem Seznam distribucí, u kterých je neshoda mezi formátem v NKOD a formátem indikovaným serverem

jméno_poskytovateletyp_v_nkodtyp_na_serverudistribucí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.ms-excelapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/octet-streamapplication/x-zip-compressed1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/octet-streamapplication/zip1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/zip1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/plaintext/csv1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/octet-stream2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.geo+jsonapplication/zip2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/csvapplication/zip2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/jsontext/html2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmlapplication/rss+xml3
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmltext/html3
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/plainapplication/octet-stream5
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xmlapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document15
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/xmltext/xml37
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/vnd.geo+jsonapplication/json192
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAtext/csvapplication/octet-stream258
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAapplication/zipapplication/x-zip-compressed584
Kraj Vysočinaapplication/xmltext/html1
Kraj Vysočinaimage/jpegtext/html1
Kraj Vysočinatext/csvtext/html1
Kraj Vysočinatext/calendartext/xml1
Kraj Vysočinaapplication/vnd.ms-exceltext/html2
Kraj Vysočinatext/xmltext/html2
Liberecký krajapplication/vnd.google-earth.kmzapplication/octet-stream2
Liberecký krajapplication/zipapplication/x-zip-compressed8
Ministerstvo dopravytext/csvapplication/octet-stream56
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetapplication/vnd.ms-excel1
Ministerstvo financíapplication/pdftext/html1
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheettext/html1
Ministerstvo financítext/csvtext/html1
Ministerstvo financíapplication/xmltext/html2
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetapplication/zip5
Ministerstvo financíapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xmlapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document6
Ministerstvo financítext/plainapplication/x-7z-compressed14
Ministerstvo obranyapplication/vnd.ms-exceltext/csv1
Ministerstvo obranyapplication/vnd.ms-excelapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet2
Ministerstvo pro místní rozvojtext/csvtext/comma-separated-values7
Ministerstvo pro místní rozvojtext/csvapplication/octet-stream12
Ministerstvo vnitraapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetapplication/vnd.openxmlformats1
Ministerstvo vnitraapplication/xmltext/html1
Ministerstvo vnitraapplication/xmlapplication/x-zip-compressed5
Ministerstvo vnitraapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spre7
Ministerstvo vnitraapplication/jsonapplication/octet-stream22
Ministerstvo vnitraapplication/ld+jsonapplication/octet-stream22
Moravskoslezský krajtext/csvapplication/xml1
Město Bohumíntext/xmlapplication/xml17
Olomoucký krajtext/csvtext/plain2
Statutární město Hradec Královéapplication/xmltext/xml21
Statutární město Ostravaapplication/jsontext/csv1
Statutární město Ostravaapplication/xmltext/xml1
Statutární město Ostravaapplication/zipapplication/x-zip-compressed293
Statutární město Plzeňapplication/xmltext/xml1
Statutární město Plzeňtext/csvtext/html26
Statutární město Plzeňapplication/zipapplication/x-zip-compressed370
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKAtext/csvapplication/octet-stream1
Český statistický úřadtext/csvapplication/vnd.ms-excel1
Český statistický úřadtext/csvapplication/x-zip-compressed1
Český statistický úřadtext/csvtext/plain1
Český statistický úřadtext/xmlapplication/zip8
Český statistický úřadtext/csvapplication/zip12
Český telekomunikační úřadapplication/zipapplication/octet-stream1
Český telekomunikační úřadapplication/ziptext/html1
Český úřad zeměměřický a katastrálnítext/csvapplication/x-gzip12239
Český úřad zeměměřický a katastrálnítext/csvapplication/x-zip-compressed12769
Český úřad zeměměřický a katastrálnítext/plainapplication/x-zip-compressed52001