Toto je starší verze dokumentu!


Generické licence

Při licencování obsahu musí být naprosto jednoznačné, jaký obsah je licencován a za jakých podmínek. Pokud toto pravidlo není dodrženo, není jasné, jakého obsahu (děl, dat) se daná licenční ujednání týkají, což vede ke snížení právní jistoty a praktické využitelnosti otevřených dat.

Datová sada může zahrnovat až tři režimy ochrany práv duševního vlastnictví. Mohou v ní být obsažena autorskoprávně chráněná díla, samotná poskytovaná databáze může být chráněna jako dílo a nebo může být databáze chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze. Pokud toto není jednoznačně rozlišeno, může situace vést ke snížení právní jistoty příjemců dat.

Generické umístění odkazu na licenci do metadat distribuce datové sady bez specifikace, k jakému obsahu se daný odkaz vztahuje.

Přesné uvedení v metadatech distribuce datové sady, k jakému obsahu se vztahuje daná konkrétní licence. Využijte náš návod na Stanovení podmínek užití otevřených dat.

V https://data.gov.cz/formulář/registrace-datové-sady je toto rozdělení zaneseno. Pokud zjistíte, že vámi poskytovaná datová sada obsahuje některý z uvedených režimů ochrany, je možné přesně stanovit jak a za jakých podmínek je daná část licencována.

Příklad: Následující obrázek ukazuje situaci, kdy je poskytována datová sada, která neobsahuje autorská díla, ale samotná databáze je autorskoprávně chráněna a požívá též ochrany právy pořizovatele databáze. V tomto případě se poskytovatel dat rozhodl, že autorskoprávní ochranu bude licencovat pod licencí CC BY 4.0 a zvláštních práv pořizovatele se vzdá.

  • špatná-praxe/generická-licence.1589270511.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)