Toto je starší verze dokumentu!


Analýza datové sady a návrh technického způsobu jejího zveřejnění

Ve zkratce: Co je potřeba udělat s datovou sadou před jejím zveřejněním?

Před samotnou publikací datové sady je nutné ji analyzovat. Analýzu zajišťuje její Kurátor dat. Analyzuje obsah a strukturu datové sady. Na základě analýzy pak (ve spolupráci s IT specialistou) navrhuje:

  • stupeň otevřenosti, na kterém bude datová sada zveřejněna
  • datové schéma určující strukturu, ve které bude datová sada zveřejněna
  • záznam o datové sadě

Pokud se jedná o datovou sadu uvedenou ve vzorovém publikačním plánu, je pro ni také k dispozici již předpřipraven navržený stupeň otevřenosti, datové schéma i záznam o datové sadě.

Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit stupeň otevřenosti datové sady. Minimální stupeň otevřenosti je stupeň 3.

Dále je třeba pro datovou sadu navrhnout její strojově čitelné datové schéma. Datové schéma popisuje strukturu jednotlivých položek datové sady. Jeho tvorba je technickou záležitostí. Pokud nemá Kurátor dat dostatečné technické znalosti, musí tuto činnost převzít určený IT specialista. Přístup k tvorbě schématu datové sady se liší dle zvoleného stupně otevřenosti.

V posledním kroku analýzy připraví Kurátor záznam o datové sadě, který bude při jejím zveřejnění publikován v datovém katalogu.

  • cinnost/analyza-datove-sady.1499754469.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)