Rozhodnutí o otevírání dat

Proces otevírání dat začíná vedení rozhodnutím, které zavazuje daný orgán veřejné správy k publikaci otevřených dat.

Pokud je nutné vedení přesvědčit o smysluplnosti otevírání dat, lze argumentovat seznamem veřejných institucí, které již otevřená data publikují. Pro detaily o tom, jaké konkrétní datové sady tyto instituce již publikují, doporučujeme nahlédnout do Národního katalogu otevřených dat.

Dále je možno argumentovat následujícími přínosy.

 • Posílení transparentnosti - lepší dostupnost a přístup k informacím o fungování orgánů veřejné správy, například přístup ke smlouvám a veřejným zakázkám;
 • Zefektivnění veřejné správy a zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a orgánem veřejné správy;
 • Kontrola veřejné správy - zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme;
 • Zapojení občanů do rozhodování - občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu;
 • Datová žurnalistika - otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře a datové analytiky;
 • Služby - nad otevřenými daty vytvářejí specialisté nové aplikace a služby s přidanou hodnotou, které novým způsobem zpřístupňují veřejnosti data vytvářená veřejnou správou.

Otevřená data přinášejí nové ekonomické příležitosti a jsou zdrojem, pracovních nabídek a nových služeb – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu, zisk a nová pracovní místa.

Otevřená data v číslech:

 • 100 miliard eur ročně na straně institucí a 450 miliard eur na straně klientů mohou západním ekonomikám ušetřit otevřená data (Studie McKinsey & comp),
 • 16 miliard liber přineslo využití dat veřejného sektoru ve Velké Británii v roce 2011, kdy vláda otevřela přes 8000 datasetů (Deloitte 2012),
 • 2 miliardy liber ročně přináší otevřená data britské ekonomice (Rufus Pollock 2011),
 • až 40 miliard eur ročně mohou přinést ekonomice v Evropské unii otevřená data (Studie EU z roku 2011),
 • 20 milionů dolarů dosáhly úspory Kalifornie poté, co návštěvníci portálu zaměřeného na zvyšování transparentnosti poukázali na nepotřebné náklady (Studie Capgemini Consulting).
 • snížení počtu dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb., - zveřejněním otevřených dat se může výrazně snížit počet žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. a tím se výrazně ulehčí poskytovatelům dat,
 • zlepšení vnímání veřejné správy veřejností a zapojení veřejnosti do zlepšování práce úřadů a veřejnosti - veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a organizací,
 • zlepšení procesů a dat veřejné správy, zlepšení komunikace a spolupráce VS - publikace dat ve formátu otevřených dat může napomoci i komunikaci mezi jednotlivými orgány veřejné správy. Publikace otevřených dat může nahradit někdy zbytečně složité předávání dat mezi jednotlivými organizacemi,
 • zlepšení služeb veřejné správy / zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a orgánem veřejné správy,
 • pořádek ve vlastních datech - analýza dat, katalogizace a publikace umožní orgánu veřejné správy uspořádat svá vlastní data a optimalizovat tak vlastní interní procesy.

Podívejte se na příklady zajímavých aplikací postavených na otevřených datech v soutěži Společně otevíráme data, kterou každoročně pořádá Fond Otakara Motejla.


Kam dále? Zpět na proces vytvoření publikačního plánu | následující : Obsazení role Koordinátora otevírání dat

 • cinnost/rozhodnuti-o-otevirani-dat.txt
 • Poslední úprava: 2023/04/09 09:37
 • autor: Jakub Klímek