Datová sada: Jednotkové ceny nakupovaných komodit

Roční přehledy jednotkových cen komodit nakupovaných. Zejména hlavní skupiny (ICT komodity; Vozový park a pohonné hmoty; Kancelářské potřeby a kancelářská technika; Energie a správa budov pohonné hmoty; Doprava a ubytování) a jejich dílčí položky, které jsou uvedeny v číselníku NIPEZ.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
nakupujici_ic Řetězec Organizace, která komoditu nakupuje. IČ.
nakupujici_nazev Řetězec Organizace, která komoditu nakupuje. Název.
dodavatel_ic Řetězec Dodavatel komodity. IČ (PO nebo PFO) nebo zahraniční identifikátor.
dodavatel_nazev Řetězec Dodavatel komodity. Název.
dodavatel_stat_registrace_nazev Řetězec Dodavatel komodity. Název státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR.
dodavatel_stat_registrace_kod Řetězec Dodavatel komodity. Kód státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR. Kód je uveden dle číselníku kódů států zveřejněném http://www.mvcr.cz/clanek/kody-statu.aspx
adresa_odberu_kod_adm Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_odberu_kod_obce Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Obec - LAU 2 kód.
adresa_odberu_nazev_obce Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Název obce.
adresa_odberu_nazev_momc Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_odberu_nazev_mop Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_odberu_kod_casti_obce Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_odberu_nazev_casti_obce Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_odberu_nazev_ulice Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_odberu_typ_so Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_odberu_cislo_domovni Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_odberu_cislo_orientacni Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_odberu_znak_cisla_orientacniho Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_odberu_psc Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Poštovní směrovací číslo.
adresa_odberu_kod_okresu Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Okres - LAU 1 kód.
adresa_odberu_nazev_okresu Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Název okresu.
adresa_odberu_kod_kraje Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_odberu_nazev_kraje Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Název kraje.
adresa_odberu_budova Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_odberu_patro Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_odberu_mistnost Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_odberu_text Řetězec Místo, kde se komodita čerpá. Celá adresa jako jeden řetězec.
id_nizez Řetězec Typ komodity dle číselníku nipez (http://ciselnik.nipez.cz).
popis Řetězec Doplnující popis (pokud je potřeba).
cena_castka Desetinné číslo Jednotková cena (bez DPH). Částka.
cena_mena Řetězec Jednotková cena (bez DPH). Zkratka měny dle ISO 4217.
merna_jednotka Řetězec Měrná jednotka komodity (litr; m3; kWh; ks;…).
cena_stanovena_jako Řetězec Průměr za rok/Pevná cena.
rok_platnosti_ceny Celé číslo Rok, pro který je uvedená cena platná.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyJednotkové ceny nakupovaných komodit
AnoPopis datové sadyRoční přehledy jednotkových cen komodit nakupovaných. Zejména hlavní skupiny (ICT komodity; Vozový park a pohonné hmoty; Kancelářské potřeby a kancelářská technika; Energie a správa budov pohonné hmoty; Doprava a ubytování) a jejich dílčí položky, které jsou uvedeny v číselníku NIPEZ.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovanákup komodity; komodita; cena komodity;
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2748
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA