Datová sada: Obsazovaná pracovní místa

Nabídka pracovních míst ve veřejném sektoru (mimo služební místa, která publikuje MV ČR v ISoSS).

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec ID nabídky práce od organizace.
poptavajici_ic Řetězec Organizace, která nabízí pracovní místo. IČ.
poptavajici_nazev Řetězec Organizace, která nabízí pracovní místo. Název.
adresa_pracoviste_kod_adm Řetězec Adresa pracoviště. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_pracoviste_kod_obce Řetězec Adresa pracoviště. Obec - LAU 2 kód.
adresa_pracoviste_nazev_obce Řetězec Adresa pracoviště. Název obce.
adresa_pracoviste_nazev_momc Řetězec Adresa pracoviště. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_pracoviste_nazev_mop Řetězec Adresa pracoviště. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_pracoviste_kod_casti_obce Řetězec Adresa pracoviště. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_pracoviste_nazev_casti_obce Řetězec Adresa pracoviště. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_pracoviste_nazev_ulice Řetězec Adresa pracoviště. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_pracoviste_typ_so Řetězec Adresa pracoviště. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_pracoviste_cislo_domovni Řetězec Adresa pracoviště. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_pracoviste_cislo_orientacni Řetězec Adresa pracoviště. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_pracoviste_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa pracoviště. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_pracoviste_psc Řetězec Adresa pracoviště. Poštovní směrovací číslo.
adresa_pracoviste_kod_okresu Řetězec Adresa pracoviště. Okres - LAU 1 kód.
adresa_pracoviste_nazev_okresu Řetězec Adresa pracoviště. Název okresu.
adresa_pracoviste_kod_kraje Řetězec Adresa pracoviště. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_pracoviste_nazev_kraje Řetězec Adresa pracoviště. Název kraje.
adresa_pracoviste_budova Řetězec Adresa pracoviště. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_pracoviste_patro Řetězec Adresa pracoviště. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_pracoviste_mistnost Řetězec Adresa pracoviště. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_pracoviste_text Řetězec Adresa pracoviště. Celá adresa jako jeden řetězec.
nazev Řetězec Nabízená pozice v organizaci.
popis Řetězec Popis pozice a náplně práce.
vhodne_pro_ztp AnoNe Vhodnost pro ZTP.
uvazek_typ Řetězec Typ úvazku (HPP, DPČ,..).
uvazek_vyse Desetinné číslo Výše úvazku (hodnota od 0 do 1). Například poloviční úvazek bude mít uvedeno 0,5.
platova_trida Celé číslo Platová třída, do níž je místo zařazeno.
benefity Řetězec Nabízené benefity.
prace_od Datum Předpokládané datum nástupu.
prace_do Datum Datum, do kdy bude pracovní poměr trvat (pro smlouvy na dobu určitou).
min_vzdelani Řetězec Požadavek na min. dosažené vzdělání.
delka_praxe Celé číslo Požadavek na min. praxi uchazeče v oboru (v letech).
jazyk Řetězec Požadavek na cizí jazyk.
ostatni_predpoklady Řetězec Ostatní požadované předpoklady uchazeče.
nabidka_platna_do Datum Datum, do kdy je nabídka pracovní místo otevřené (pro podávání přihlášek).
kontakt_telefon Řetězec Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. E-mail.
kontakt_url URL Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. ID datové schránky.
zverejneno Datum Datum zveřejnění nabídky.
odkaz URL Odkaz (typu URL) na plné znění nabídky.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyObsazovaná pracovní místa
AnoPopis datové sadyNabídka pracovních míst ve veřejném sektoru (mimo služební místa, která publikuje MV ČR v ISoSS).
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizacetýdně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovapráce; pracovní příležitost; nabídka práce; zaměstnání
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2126
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA