Datová sada: Stížnosti a dotazy spotřebitelů dle doporučení EK z 12.5.2010

Anonymizovaný seznam stížností a dotazů spotřebitelů evidovaných dle harmonizované metodiky Evropské Komise.

Doporučené datové schéma vychází z Doporučení Evropské Komise ze dne 12. 5. 2010 o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů jejíž znění je dostupné na adrese http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%209821%202010%20INIT V případě že evidence podnětů a dotazů není v souladu s tímto doporučením, lze využít doporučené datové schéma zcela až na atributy metoda, odvetví a typ, které přímo odpovídají Doporučení Komise. Doporučené datové schéma cíleně neobsahuje atributy, které by mohly identifikovat osobu stěžovatele nebo osoby jíž se podání týká. Zveřejnění jakýchkoli údají identifikujících tyto osoby (může jít i o obec trvalého bydliště) by pravděpodobně bylo v rozporu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  • datova-sada/podnety-a-dotazy.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1