Datová sada: Stížnosti a dotazy spotřebitelů dle doporučení EK z 12.5.2010

Anonymizovaný seznam stížností a dotazů spotřebitelů evidovaných dle harmonizované metodiky Evropské Komise.

Doporučené datové schéma vychází z Doporučení Evropské Komise ze dne 12. 5. 2010 o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů jejíž znění je dostupné na adrese http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%209821%202010%20INIT V případě že evidence podnětů a dotazů není v souladu s tímto doporučením, lze využít doporučené datové schéma zcela až na atributy metoda, odvetví a typ, které přímo odpovídají Doporučení Komise. Doporučené datové schéma cíleně neobsahuje atributy, které by mohly identifikovat osobu stěžovatele nebo osoby jíž se podání týká. Zveřejnění jakýchkoli údají identifikujících tyto osoby (může jít i o obec trvalého bydliště) by pravděpodobně bylo v rozporu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Jednoznačné ID podání v rámci datové sady.
organizace_ic Řetězec Organizace, která podání přijala a případně její útvar. IČ.
organizace_nazev Řetězec Organizace, která podání přijala a případně její útvar. Název.
utvar Řetězec Název útvaru organizace, který podání přijal, pokud jsou podání členěny na úroveň organizačních útvarů.
datum_prijeti Datum Datum přijetí podání.
stat_stezovatel Řetězec Stát stěžovatele (alfabetický kód).
stat_obchodnik Řetězec Stát podnikání obchodníka (alfabetický kód).
duvod Řetězec Důvod kontaktu (dotaz, podnět ke kontrole).
metoda Řetězec Metoda prodeje.
odvetvi Řetězec Odvětví (sortiment).
typ Řetězec Typ (předmět podání).
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyStížnosti a dotazy spotřebitelů dle doporučení EK z 12.5.2010
AnoPopis datové sadyAnonymizovaný seznam stížností a dotazů spotřebitelů evidovaných dle harmonizované metodiky Evropské Komise.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceměsíčně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovadotaz, podnět, podání, stížnost, spotřebitel
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC1425, 2836, 171
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA