development:poskytovatele

Toto je starší verze dokumentu!


Na textu se právě pracuje

Poskytovatelé otevřených dat

Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty.

Otevřená data mají oporu v legislativě, ale jejich zveřejnění a periodická aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity (viz příklady motivace pro otevírání dat).

Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. koordinátora otevírání dat a určit příslušné pracovníky/útvary, kteří se budou na otevírání dat podílet. Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné připravit a vydat příslušnou interní legislativu (viz připravené vzory interních směrnic)

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s kurátory vyberou možné datové sady ke zveřejnění a vytvoří tzv. Publikační plán (jsou připraveny vzory plánů pro jednotlivé typy OVM). U každé datové sady společně posoudí přínosy a rizika jejich publikace. U jednotlivých datových sad stanoví (mj. s ohledem na pracnost s přípravou dat) harmonogram publikace. Postup a harmonogram publikace (vytvořený Publikační plán) schválí vedení.

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialisty stanovení podobu publikovaných dat (tzv. distribucí) a stupně otevřenosti. Následně zabezpečí export, čištění a kontrolu dat v otevřeném formátu (pokud nelze data ve vhodném formátu ve stávajících informačních systémech exportovat, je nutné ve spolupráci s dodavateli těchto IS vhodně upravit informační systémy). U všech datových sad kurátor zajistí popsání jejich struktury (tzv. metadat) a popis vlastní distribuce. Ke každé datové sadě je nutné stanovení podmínek užití (licence). Vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu.

O publikaci otevřených dat nestačí informovat na svých vlastních internetových stránkách, ale musí být katalogizována. Ze zákona č. 106/1999 Sb. je povinné katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) (návod zde). Každá instituce se může dále rozhodnout o instalaci a správě vlastního lokálního katalogu otevřených dat (a případně spravovat tak otevřená data resortních, podřízených nebo spolupracujících institucí). Existují technické možnosti, jak tento lokální katalog automatizovaně registrovat v NKOD.

Katalogizací otevřených dat proces publikace nekončí. Datové sady se musí ve stanovených intervalech aktualizovat a dále je vhodné vyhodnocovat přínosnost publikace.

Díky zapojení pracovníků do činností spojených s publikací dat vznikají přímé či nepřímé náklady spojené s publikací. O finanční náročnosti publikace jednotlivých sad by mělo být rozhodnuto v rámci přípravy publikačního plánu. Česká republika podporuje ve svých strategických dokumentech otevřená data a lze získat i finanční podporu pro některé aktivity spojené s publikací. Ministerstvo vnitra ČR plánuje řadu školení v oblasti otevřených dat.

  • development/poskytovatele.1495527639.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)