Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2017

 • Termín konference: pátek 10. listopadu 2017
 • Čas: 9:00 - 13:30 (registrace od 8:30)
 • Místo konání: budova Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

Registrace účastníků je povinná, vstup na konferenci je zdarma.

Dovolujeme si upozornit účastníky konference, že při vstupu do budovy je třeba předložit osobní doklad. Bez platného dokladu nebude vstup umožněn.

Program konference

 • 8:30 Registrace a káva
 • 9:00 Zahájení / Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
 • 9:05 Úvodní představení projektu Implementace strategií otevřených dat ve veřejné správě II / Michal Kubáň (MVČR)
 • 9:20 Open Data Policy in Poland: From Ideas to Practice / Agata Miazga (Polsko)
 • 10:00 Best Open Data practices from across Europe / Heleen Vollers (European Data Portal)
 • 10:40 Otevřená data v kontextu digitální agendy / Ondřej Malý (Úřad vlády ČR)
 • 11:00 Coffee break
 • 11:30 Realita otevřených dat / Jakub Klímek (MVČR)
 • 11:40 Otevřená data v kontextu GDPR / Jakub Míšek (MVČR)
 • 11:50 Na cestě k otevřeným datům I / David Šetina (MZe)
 • 12:05 Data z jednoho místa / Jan Zvára (Magistrát města Brno)
 • 12:20 Na cestě k otevřeným datům II / Kamil Válek (Město Uherský Brod)
 • 12:35 1. hackaton veřejné správy / Jaroslav Broža (NKÚ)
 • 12:50 Diskuse a dotazy / všichni přednášející
 • 13:30 Ukončení konference / Michal Tošovský

Přednášející

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy na Rijksuniversiteit v Groningenu- Předtím studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México. Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO.

Agata Miazga – Deputy Director of the Department of Data Openness and Digital Services Development in the Ministry of Digital Affairs, Plenipotentiary of Minister of Digital Affairs for Open Data. Data analyst, for many years engaged in NGOs open data and data journalism projects.

Heleen Vollers: I lead a tailored support service for representatives of national Open Data portals in Europe, as part of the three-year European Commission's European Data Portal project. I also lead annual research to measure the level of Open Data maturity across Europe. Prior to working on the Open Data project, I advised clients from the global mining and metals industry on EU regulation and how to successfully influence the EU public decision-making process.

Jakub Klímek se věnuje oblasti otevřených a propojených dat již 5 let. V roce 2013 dosáhl titulu Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika, kde nyní působí jako odborný asistent. Dále působí jako odborný asistent na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a účastnil se několika lokálních i evropských výzkumných projektů v oblasti propojených otevřených dat a pravidelně v této oblasti publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech. Od roku 2015 působí také jako expert na otevřená a propojená data na Ministerstvu vnitra ČR a aktuálně pomáhá s publikací otevřených dat na několika českých úřadech.

Jakub Míšek (1989) je Ph.D. kandidát a asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho hlavní oblastí zájmu je ochrana osobních údajů. Od roku 2015 je členem opendatového projektového týmu působícího pod Odborem hlavního architekta eGovernemntu MV, ve kterém se zabývá právními otázkami otevřených dat, jejich licencováním, překážkám v publikaci a podílí se rovněž na legislativních pracích souvisejících s otevřenými daty.

Jan Zvara je brněnským rodákem. Absolvoval studium Regionální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které v roce 2014 zakončil obhajobou disertační práce na téma „Geografické problémy rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě“. V době studia absolvoval dlouhodobou zahraniční stáž na partnerské německé univerzitě v Osnabrücku. Již při studiu v roce 2006 nastoupil do Kanceláře strategie města při Magistrátu města Brna, kde měl na starost správu dat a jejich interpretaci. Od roku 2017 je na Magistrátu města Brna vedoucím nově založeného Oddělení dat, analýz a evaluací, které tento rok vydalo „Zprávu o stavu města“ a chystá spuštění brněnského datového portálu.

Minulé ročníky