Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2017

  • 8:30 Registrace a káva
  • 10:50 Coffee break
  • 13:30 Ukončení konference / Michal Tošovský

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy na Rijksuniversiteit v Groningenu- Předtím studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México. Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO.

Agata Miazga je zástupkyně ředitele oddělení pro otevírání dat a rozvoj digitálních služeb na Ministerstvu pro digitální záležitosti Polska a zmocněnkyně ministra pro digitální záležitosti pro otevřená data. Je datovou analytičkou a již mnoho let působí v projektech nevládních organizací zaměřených na otevřená data a v datové žurnalistice.

Heleen Vollers vede v rámci tříletého projektu Evropské komise Evropské datové portály personalizované podpůrné služby pro zástupce národních portálů otevřených dat v Evropě. Vede také roční výzkum zaměřený na měření úrovně připravenosti na otevřená data v celé Evropě. Před zapojením do projektu Evropské komise pracovala jako konzultantka v oblasti regulací EU a ovlivňování veřejného rozhodovacího procesu EU pro klienty z odvětví globálního těžebního a kovoprůmyslu.

Ondřej Malý je od dubna 2017 koordinátorem digitální agendy ČR. Jeho úkolem je kromě koordinace agendy také zajištění intenzivnější komunikace mezi ministerstvy, sociálními a hospodářskými partnery a IT byznysem. Ondřej Malý vystudoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy obory žurnalistika a americká studia. Dlouhodobě se věnuje oblasti telekomunikací a IT, nejprve jako redaktor deníku Lidové noviny a Hospodářské noviny, od roku 2012 do 2017 pak působil jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Jakub Klímek se věnuje oblasti otevřených a propojených dat již 5 let. V roce 2013 dosáhl titulu Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika, kde nyní působí jako odborný asistent. Dále působí jako odborný asistent na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a účastnil se několika lokálních i evropských výzkumných projektů v oblasti propojených otevřených dat a pravidelně v této oblasti publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech. Od roku 2015 působí také jako expert na otevřená a propojená data na Ministerstvu vnitra ČR a aktuálně pomáhá s publikací otevřených dat na několika českých úřadech.

Jakub Míšek (1989) je Ph.D. kandidát a asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho hlavní oblastí zájmu je ochrana osobních údajů. Od roku 2015 je členem opendatového projektového týmu působícího pod Odborem hlavního architekta eGovernemntu MV, ve kterém se zabývá právními otázkami otevřených dat, jejich licencováním, překážkám v publikaci a podílí se rovněž na legislativních pracích souvisejících s otevřenými daty.

David Šetina je ředitelem odboru informačních a komunikačních technologií Ministerstva zemědělství ČR. Absolvoval Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Kladno v oboru Strojírenská technologie a automatizace. Od roku 2014 studuje na Vysoké škole finanční a správní hospodářskou politiku a veřejnou správu. Během své pracovní kariéry získal mnoho zkušeností v projektech zaměřených na strategické a procesní řízení IT, bezpečnostní řešení a procesy, monitoring a business analýzu. Specializuje se na business analýzu, Enterprise Architecture, ITSM/ISMS a management ICT.

Jan Zvara je brněnským rodákem. Absolvoval studium Regionální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které v roce 2014 zakončil obhajobou disertační práce na téma „Geografické problémy rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě“. V době studia absolvoval dlouhodobou zahraniční stáž na partnerské německé univerzitě v Osnabrücku. Již při studiu v roce 2006 nastoupil do Kanceláře strategie města při Magistrátu města Brna, kde měl na starost správu dat a jejich interpretaci. Od roku 2017 je na Magistrátu města Brna vedoucím nově založeného Oddělení dat, analýz a evaluací, které tento rok vydalo „Zprávu o stavu města“ a chystá spuštění brněnského datového portálu.

Ing. Kamil Válek, tajemník Městského úřadu Uherský Brod, pracuje ve veřejné správě více než 20 let. V roce 2003 byl jmenován vedoucím odboru informatiky. Na této pozici byl zodpovědný za vytváření vize, strategie a koncepce IT na úřadě s vazbou na zřizované a zakládané organizace města. Mezi jeho největší pracovní úspěchy na této pozici patří zavedení plně elektronického zpracovávání materiálů pro jednání Zastupitelstva a Rady města (2006), vybudování Metropolitní sítě města (2007) nebo realizaci projektu Optimalizace procesů na úřadě (2010). Od roku 2011 vykonává funkci tajemníka městského úřadu. Za nejzásadnější úspěchy lze považovat realizaci velké reorganizace městského úřadu s důrazem na oddělení výkonu samostatné a přenesené působnosti (2012), prosazení klikacího rozpočtu města (http://rozpocet.ub.cz) (2013), zavedení elektronických aukcí do nákupního procesu (2014), úplnou elektronizaci oběhu účetních dokladů (2015) nebo naplánování a dozor při rekonstrukci administrativního sídla městského úřadu (2016). Zavedení principů otevřených dat do práce úřadu poprvé uvedl při představování svých ročních plánů na kalendářní rok 2016.

Jaroslav Broža - Narodil se v roce 1974 v Kraslicích. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, za diplomovou práci na téma „Psychická manipulace v sektách“ obdržel v roce 1999 Hlávkovu cenu. V letech 2000 až 2004 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii. Od roku 2001 pracuje na NKÚ, v letech 2003 až 2011 byl tajemníkem prezidenta, od roku 2011 působí na pozici ředitel odboru komunikace. Od roku 2008 je členem celostátní poroty soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

Jiří Průša se již více než 15 let profesionálně zabývá oblastí eGovernmentu. V minulosti pracoval na Ministerstvu informatiky, později Ministerstvu vnitra, kde se věnoval jak národním projektům a strategiím elektronizace veřejné správy, tak eGovernmentu v evropském kontextu. Ve sdružení CZ.NIC má starosti především evropské projekty podporující budování jednotného digitálního trhu v oblastech, jako je eID, kybernetická bezpečnost či právě otevřená data. Od ledna 2017 zodpovídá rovněž za řízení mezinárodního projektu MoQoS, který se zaměřuje zejména na získávání a propojování dat o kvalitě vysokorychlostního připojení k Internetu (QoS) získávaných prostřednictvím koncových uživatelů.

  • edu/konference/2017.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1