Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2019

 • Termín konání konference: pátek 27. září 2019
 • Čas: 9:00 - 16:00
 • Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6
 • 8:30 Registrace a káva
 • 10:40 Coffee break
 • 12:20 Oběd
 • 15:15 Coffee break
 • 15:35 Závěrečná diskuse
 • 16:00 Oficiální ukončení konference

Jakub Klímek se věnuje oblasti otevřených a propojených dat již 6 let. V roce 2013 dosáhl titulu Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika, kde nyní působí jako odborný asistent. Dále působí jako odborný asistent na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a účastnil se několika lokálních i evropských výzkumných projektů v oblasti propojených otevřených dat a pravidelně v této oblasti publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech. Od roku 2015 působí také jako expert na otevřená a propojená data na Ministerstvu vnitra ČR a aktuálně pomáhá s publikací otevřených dat na několika českých úřadech.

Martin Nečaský působí v oblasti otevřených dat od roku 2011, kdy založil iniciativu OpenData.cz. Od té doby realizoval řadu projektů, ve kterých pomáhal úřadům s otevíráním jejich dat (např. ČTÚ, ČSSZ, MFČR, NKÚ). V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy na Rijksuniversiteit v Groningenu- Předtím studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México. Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO.

Maarja-Leena Saar je zastánkyní otevřenosti a usiluje o to, aby se estonská společnost stala inspirativní a uvolnila svůj skrytý potenciál. Pracuje jako procesní administrátorka v Estonian Cooperation Assembly, kompetenčním centru založeném prezidentem Estonska, pracuje na doporučeních politik a iniciativách týkajících se společenských otázek, jako je (e-)demokracie a reforma veřejného sektoru. Je vedoucí projektu rahvaalgatus.ee - platformy občanských iniciativ pro zasílání kolektivních návrhů estonskému parlamentu. Maarja-Leena je velkým fanouškem vizualizace otevřených dat a znalostí, její vášeň v této oblasti byla uznána organizacemi New Europe 100 a Shuttleworth Foundation. Je zakládající členkou Open Knowledge Estonsko.

Milan Andrejkovic z nově vzniklé datové kanceláře Úřadu místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci se věnuje datům z různých pohledů (referenční data, moje data, otevená data, anayltická data), přičemž důraz klade také na jejich používání. Pomáhá nastavit rámce financování projektů zaměřených na management dat veřejné správy, spoluvytváří legislativu v oblasti dat a jako hlavní datový kurátor SR pro otevřená data veřejné správy komunikuje a usměrňuje datové kurátory na Slovensku.

Benedikt Kotmel působí jako vedoucí oddělení Datové platformy. Má na starosti vedení a rozvoj týmu, prezentaci projektu veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení klíčových datových projektů. Soustředí se na vytváření komunity kolem otevřených dat a propojování uživatelů a vlastníků veřejných dat. Před nástupem do Operátora působil jako manažer projektu otevřených dat Ministerstva financí, který obdržel mnohá ocenění za přínos v oblasti otevřených dat a transparence. Benedikt sám pak obdržel cenu Křišťálová Lupa za prosazování open dat. Dále se na ministerstvu věnoval problematice veřejných zakázek a finančního řízení ve veřejném sektoru. V minulosti také působil jako konzultant v oblasti IT&Management poradenství a výzkumu trhu. Studoval teoretickou ekonomii se zaměřením na matematiku, statistiku a ekonometrii na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze.

Ondřej Felix se od 90 let minulého století zabývá v různých pozicích strategií , rozvojem a implementací digitální infrastruktury pro veřejnou správu. Pracoval jako generální ředitel APP Systems ( nyní NESS), generální ředitel ORACLE CZ, předseda představenstva , generální ředitel a posléze předseda dozorčí rady společnosti Český Telecom, místopředseda dozorčí rady České pošty. Od roku 2007 působí jako poradce v oblasti eGovernmentu na MV ČR a současně radí a pomáhá na Odboru Hlavního architekta eGovernmentu. Ondřej Felix je spoluautorem věcných záměrů zákona o elektronických úkonech, zákona o základních registrech a zákona o elektronické identifikaci. Na podzim 2012 byl vládou české republiky pověřen výkonem funkce Digitálního šampióna. V současnosti se zabývá zejména implementací elektronické identity a Portálu občana jako základních stavebních kamenů pro nové online služby ve veřejné správě ČR.

Michal Bláha se po 25 letech podnikání, založení Atlas.cz a několika startupech nyní věnuje transparentnosti veřejné správy v neziskovce Hlídač Státu z.ú. a skutečným inovacím ve státní správe - spolupracuje na vládním programu Digitální Česko. Pravidelně píše komentáře do Hospodářských novin a na svů blog www.michalblaha.cz

Mirek Černý se zabývá pokročilou analýzou dat více než 15 let. V minulosti pracoval jako Business Intelligence konzultant pro velké mezinárodní firmy a v této oblasti už delší dobu podniká. Otevřená data jsou pro něj především zdrojem a inspirací pro aplikace, které umožní snadnější, důkladnější a všem dostupnou kontrolu lidí, kteří mají vliv na náš stát. Jeho firma Insightee zpracovává otevřená data z Poslanecké sněmovny v rámci projektu kuloary.cz, což je veřejná interaktivní analýza chování českých poslanců.

Radek Hábl se v roce 2014, po více než 11 letech na finančních pozicích v soukromém sektoru, přesunul do neziskové a veřejné sféry, kde se začal věnovat problematice předluženosti českých domácností. V roce 2016 odstartoval projekt Mapa exekucí (www.mapaexekuci.cz) následovaný v letošním roce projektem Mapa bankrotů (www.mapabankrotu.cz). Založil Institut prevence a řešení předlužení a na systémových řešeních v oblasti exekucí a insolvencí spolupracuje i na půdě Úřadu vlády v rámci Agentury pro sociální začleňování.

 • edu/konference/2019.txt
 • Poslední úprava: 2020/10/07 15:33
 • autor: marie.vitova