Konference Otevřená data 2022

Publikujete otevřená data? A/nebo jste jejich uživateli? Chcete si udržet přehled o tom, jaké jsou nové trendy a povinnosti v sdílení dat veřejného sektoru? Tak přijďte na další ročník konference Otevřená data! Podíváme na legislativní novinky, komunikaci mezi poskytovateli a uživateli, nebo využívání otevřených dat v praxi. V odpolední panelové debatě otevřeme téma datové kvality a nástrojů k jejímu zlepšení.

 • Kdy? 28. listopadu 2022, 9:00 - 16:00
 • Kde? Akademie veřejného investování MMR, Pařížská 4, 110 00 Praha
 • Jak? Prezenčně i online. Záznam naleznete na YouTube.
 • 08:30 Začátek registrace
 • 09:00 ÚVOD
 • 10:45 Přestávka s občerstvením
 • 12:30 Oběd
 • 13:30 KVALITA
  • Panelová debata "Kvalita (nejen) otevřených dat" / Ivana Svatá (Český úřad zeměměřický a katastrální), Jakub Klímek (Ministerstvo vnitra), Jiří Čtyroký (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), Jiří Skuhrovec (Datlab), Jan Cibulka (Český rozhlas) a Radka Domanská (Ministerstvo vnitra).
  • Rámuje a moderuje Martin Nečaský (Ministerstvo vnitra)
 • 15:30 Networking s občerstvením
 • 16:00 Ukončení konference

Máte dotaz? Kontaktujte nás prosím na otevrenadata@mvcr.cz.

Martin Nečaský působí v oblasti otevřených dat od roku 2011, kdy založil iniciativu OpenData.cz. Od té doby realizoval řadu projektů, ve kterých pomáhal úřadům s otevíráním jejich dat (např. ČTÚ, ČSSZ, MFČR, NKÚ). V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics.

Radka Domanská je národní koordinátorkou otevřených dat a působí v odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR. Společně se svým týmem zajišťuje nejen rozvoj a správu Portálu otevřených dat a Národního katalogu otevřených dat, ale i řízení, podporu a koordinaci otevřených dat. Její vizí je rozšiřovat povědomí o otevřených datech, sdílet příklady dobré i špatné praxe a také přispívat ke zveřejnění maximálního množství veřejných dat a zlepšení postavení ČR v mezinárodním hodnocení oblasti otevřených dat.

Jakub Míšek působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MUNI. Specializuje se převážně na otázky informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů a svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem pracovní skupiny pro otevřená data MVČR, kde se zapojuje do příprav legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat s akcentem na ochranu osobních údajů a licencování dat.

Radmila Velnerová je vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a koordinátorkou otevřených dat kraje. Vede aktivity k realizaci datového portálu Data KHK. Podílí se na tvorbě jednotné datové základny pro portál, sjednocení dat z informačních systémů kraje a jejich zpracování k vizualizaci. Zároveň realizovala hackathony kraje.

Aleš Král je vedoucí oddělení statistiky a centrálního reportingu na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dlouhodobě působí v oblasti státní statistické služby (statistická zjišťování, zpracování statistický dat, využití administrativních zdrojů dat pro statistické účely aj.). Od roku 2020 se podílí na koordinaci činností souvisejících s otevíráním dat v agendách rezortu.

Alena Šindelářová je statistička a datová analytička v PAQ Research. Vytváří pokročilé statistické analýzy, zpracovává data a spoluvytváří datové produkty a nástroje jako je mapavzdelavani.cz, prohlížečka regionálních dat dataPAQ a analytické zprávy pro rozvoj vzdělávání dětí na úrovni ORP.

Martin Dvořák pracuje v Oddělení dat a analýz brněnského magistrátu, kde má na starosti zejména správu a rozvoj platformy data.Brno. Jakožto sociální geograf se specializuje na prostorová data a zkoumání jejich vztahů v území. Zároveň působí v týmu národní koordinátorky otevřených dat na Ministerstvu vnitra, kde pomáhá veřejné správě s vytvářením metodik a standardů pro publikaci otevřených dat.

Jaroslav Broža se narodil se v roce 1974 v Kraslicích. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, za diplomovou práci na téma „Psychická manipulace v sektách“ obdržel v roce 1999 Hlávkovu cenu. V letech 2000 až 2004 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii. Od roku 2001 pracuje na NKÚ, v letech 2003 až 2011 byl tajemníkem prezidenta, od roku 2011 působí na pozici ředitel odboru komunikace. Od roku 2008 je členem celostátní poroty soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Je hlavním organizátorem tradičního hackathonu veřejné správy – hackujstat.cz. Organizoval i historicky první hackathon nejvyšších kontrolních institucí celé Evropy.

Michal Urban pracuje v agentuře CzechInvest jako ředitel Divize podnikatelského prostředí, kde má mimo jiné na starosti digitalizaci interních dat a vznik jednotného datového skladu. Dále je věcným manažerem projektu podpořeného z OPZ, v rámci kterého mapuje CzechInvest stav lokální ekonomiky a na základě získaných dat vytváří vlastní komplexní ukazatele hodnocení území a datové modely pro plánování územního rozvoje.

Jiří Fröhlich je bývalý novinář, kterého zná veřejnost hlavně jako mluvčího České obchodní inspekce, kdy v médiích například upozorňuje na různé nesrovnalosti či podvodná jednání jednotlivců i firem, dále jako jedno z moderátorů rádia Blaník. V roce 2021 vyhrál cenu „mluvčí roku“. V ČOI se podílel na realizaci OPEN DAT, zároveň prosadil svůj nápad vést seznam rizikových e-shopů a zveřejňovat tento seznam. Pro tento účel zajistil doménu www.rizikove.cz , kde jsou zveřejněny nejen rizikové weby, ale také rady pro spotřebitele. Tento seznam je pak sdílen formou OPEN DAT se všemi, kteří chtějí využít data ČOI k ochraně uživatelů na internetu (data například přebírá antivirus ESET, společnost Seznam.cz, nebo svobodná a zdarma dostupná aplikace pro ochranu před rizikovými e-shopy).

Jakub Klímek se věnuje oblasti otevřených a propojených dat již 10 let. V roce 2013 dosáhl titulu Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika, kde nyní působí jako odborný asistent. Dále působí jako odborný asistent na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a účastnil se několika lokálních i evropských výzkumných projektů v oblasti propojených otevřených dat a pravidelně v této oblasti publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech. Od roku 2015 působí také jako expert na otevřená a propojená data na Ministerstvu vnitra ČR a aktuálně pomáhá s publikací otevřených dat na několika českých úřadech.

Ladislav Bláha působí jako Product Owner v Datové platformě Golemio. Má více než 15 let zkušeností s realizací internetových projektů, projektovým a produktovým řízením a webovou analytikou. Zaměřuje se na rozvoj produktů s důrazem na zvyšování jejich hodnoty pro uživatele. Specializuje se na datové weby a open data.

František Hána vystudoval Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze obor Znalostní inženýrství. V americké firmě pracoval ve výzkumném týmu, poté vedl tým v AI startupu. Touha po práci s přesahem ho dovedla do Golemia, kde si prošel přes pozice vývojáře, devops inženýra až na vedoucího datového týmu. Ve volném čase vylepšuje webovou aplikaci Skautské hospodaření, čte Zeměplochu nebo pohání Beranův pivovar.

Jiří Šafránek je vedoucí Odboru informačních technologií Krajského úřadu Olomouckého kraje a členem pracovní skupiny eGovernment konceptu regionu, který dělá smysluplné věci. Podílí se na vytvoření prostředí, ve kterém bude prostor na systémové řešení publikace otevřených dat.

A další…

 • edu/konference/2022.txt
 • Poslední úprava: 2023/01/12 15:18
 • autor: Lenka Kováčová