edu:start_verze_2_on-line

Toto je starší verze dokumentu!


On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat

Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid-19. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu.

Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. Na základě obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je pořízení nahrávky a její archivace do 31.12.2034 nezbytná vzhledem k požadavkům čerpání projektu.

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce (Nařízení EU č. 2016/679, čl. 6 odst. 1 písm. f). Nahrávku bude archivovat Ministerstvo vnitra České republiky.

  • edu/start_verze_2_on-line.1614422333.txt.gz
  • Poslední úprava: 2021/02/27 11:38
  • autor: Drahomír Chocholatý