Vedení poskytovatele dat

Vedení poskytovatele dat spouští proces otevírání dat svým rozhodnutím, obsazuje pracovníky organizace do jednotlivých rolí a schvaluje publikační plán.

Při vytváření publikačního plánu Vedení poskytovatele dat zajišťuje následující činnosti: