edu:start_verze_2_základní_kurzy

Toto je starší verze dokumentu!


SK0 - Úvod k otevřeným datům.

 • Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat
 • Otevřená data ve světě, EU a v ČR
 • Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD.
 • Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF
 • Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie, publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
 • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa

SK1 - Interoperabilita datových sad, konceptuální datové modelování a sémantika.

 • (Školení připravováno).
 • Vymezení obsahu datových sad, návrh jejich struktur.
 • Využívání standardů (OFN), zařazení nových struktur s potenciálem jejich sdílení mezi standardy.
 • Tvorba konceptuálních datových modelů.
 • Číselníky, řešení sémantiky obsahu datových sad, sémantické slovníky.

SK2 - Práce s veřejným datovým fondem a architektura veřejné správy.

 • (Školení připravováno).
 • Způsoby publikace a využívání otevřených dat veřejného datového fondu (VDF).
 • Role otevřených dat v kontextu architektury veřejné správy, jejich význam a související specifika.

SK3 - Využívání a propagace otevřených dat.

 • (Školení připravováno).
 • Způsoby práce s publikovanými datovými sadami.
 • Tvorba nových kontextů na základě publikovaných datových sad.
 • Využití otevřených dat v datových článcích.
 • Propagace otevřených dat všem zainteresovaným stranám.

Pracovní workshopy probíhají se zástupci konkrétních organizací veřejné správy a místních samospráv za účelem diskuze jejich publikačních plánů, nastavení jejich procesů publikace a podpory při dalších aktivitách v oblastech otevřených dat.

Počet účastníků je obvykle omezen na účastníky z jedné organizace a rovněž místo konání je obvykle v místě příslušné organizace.

WS01 - "Tvorba publikačního plánu".

 • Vytvoření publikačního plánu dané organizace.

WS02 - "Příprava dat k publikaci".

 • Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě dat a způsobů publikovaní datových sad.

WS03 - "Katalogy a katalogizace OD ".

 • Poskytnutí pomoci při výběru vhodného řešení lokálního katalogu včetně jeho zprovoznění.

WS04 - "Konceptuální modelování a OFN“.

 • Zaměření na návrh struktur datových sad pomocí tvorby konceptuálních modelů a využívání existujících standardů OFN.

WS05 - "Příprava a publikace propojených otevřených dat ".

 • Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě a publikaci dat ve formátu propojených dat.

WS06 - "Práce s daty veřejného datového fondu (VDF)".

 • Podpora a pomoc při publikaci a využívání otevřených dat veřejného datového fondu v konkrétní organizaci.
 • edu/start_verze_2_základní_kurzy.1611652247.txt.gz
 • Poslední úprava: 2021/01/26 10:10
 • autor: Drahomír Chocholatý