Kurátor dat

Kurátor dat je garantem jemu příslušejících datových sad. Spolupracuje s Koordinátorem otevírání dat na umístění těchto datových sad do publikačního plánu a připravuje je ke zveřejnění. Vykonává následující činnosti:

V rámci vytvoření publikačního plánu Kurátor dat zajišťuje následující činnost:

V rámci zveřejnění konkrétní datové sady v otevřené podobě Kurátor dat zajišťuje následující činnosti: