otevřené-formální-normy:start

Toto je starší verze dokumentu!


Otevřené formální normy

Otevřené formální normy ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou pro poskytovatele otevřených dat dle § 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím závazné. Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují, že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní. Tím je umožněno taková data jednodušeji využívat nezávisle na tom, od kterého jsou poskytovatele.

Na otevřených formálních normách pracujeme na GitHubu. Navrhujte nové normy a přispívejte do existujících!

Následující Otevřené formální normy jsou finalizované. To znamená, že podle nich může probíhat implementace. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.

V současnosti jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady:

Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme v otevřených formálních normách pro sdílené datové typy, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy.

Následující Otevřené formální normy jsou finalizované. To znamená, že podle nich může probíhat implementace. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.

Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách:

  • otevřené-formální-normy/start.1570120192.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)