Nekonzistentní hlavičky

Styl pojmenovávání sloupců v CSV by měl být konzistentní jednak v rámci jednoho souboru, ale také napříč jednotlivými publikovanými soubory. S nekonzistentní hlavčikou jako je tato:

ZRIZOVATEL_ICO,NAZEV_SLUZBY,DRUH_SOC_SLUZBY,Kapacita počet lůžek,Kapacita počet uživatelů/ intervencí,Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik,

se pracuje velice těžko. Je třeba zvolit jeden styl pojmenovávání sloupců a toho se držet napříč všemi soubory. Pro inspiraci se podívejte na naše publikační plány.