Toto je starší verze dokumentu!


Rozhodnutí o způsobu katalogizace otevřených dat

Ve zkratce: Popis možností a technologických předpokladů pro dohledatelnost publikovaných datových sad. * Publikace v Národním katalogu otevřených dat, * výhody a nevýhody vytvoření lokálního katalogu.

Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu.

Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky na Portálu veřejné správy (PVS).

Poskytovatel může dále zvolit některou z následujících možností:

 • Lokální katalog otevřených dat: Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více zde.
 • Katalog otevřených dat jako služba: Existují katalogy otevřených dat, které nabízejí poskytovatelům možnost katalogizovat jejich datové sady. Služby bývají poskytovány zdarma. Takovou službou je např. Datahub.io.

Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle následujících podmínek:

 • Pokud nechcete provozovat žádnou vlastní technologii pro katalogizaci datových otevřených datových sad, zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).
 • Pokud Vám nepostačuje způsob katalogizace pouze v NKOD, můžete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:
  • Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie Linux, Python, Java, PostgreSQL a nebo chcete záznamy o datových sadách automaticky aktualizovat pomocí jiného software ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii CKAN
  • Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie PHP a MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii DKAN.
  • Nemůžete nebo nechcete zasahovat do svých webových serverů, ale můžete si pořídit levný externí webhosting s podporou PHP a MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně na externím webhostingu na technologii DKAN.
  • Alternativou k vlastnímu lokálnímu katalogu je využití některé z volně dostupných služeb pro katalogizaci datových sad, např. Datahub.io.
   • Je však nutné upozornit, že služby jako Datahub.io podporují pouze omezenou strukturu katalogizačního záznamu. Důležitá metadata o svých datových sadách tak nebudete mít možnost vyplnit.

Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat (na bázi technologií DKAN/CKAN) nebo využíváte ke katalogizaci službu DataHub.io či podobnou, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz Registrace vlastního katalogu v NKOD).

Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace:

 • Obec provozuje jednoduchou WWW stránku se základními informacemi o obci.
 • Nemá možnost ani prostředky nijak WWW stránku rozšiřovat.
 • Nemá možnost na WWW stránce publikovat datové soubory ke stažení.
 • Nechce pracovat v cizojazyčném prostředí a chce garanci, že zvolený způsob katalogizace bude fungovat a nebude měněn.
 • Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.
 • Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL.
 • Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN.
 • cinnost/rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat.1499672182.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
 • (upraveno mimo DokuWiki)