Spolupráce na analýze datové sady

Ve zkratce: Jak může IT specialista pomoci při určení stupně otevřenosti, vytvoření datového schématu a záznamu o datové sadě.

Analýzu datové sady provádí její Kurátor dat. Nicméně, Kurátor dat není IT specialista a nemusí tak mít potřebné know-how pro všechny kroky, které má v analýze provést. Může proto požádat IT specialistu o pomoc.

IT specialista by měl poskytnout součinnost při určení stupně otevřenosti datové sady dle 5* schématu. Měl by pomoci Kurátorovi dat zjistit v jaké podobě je v datová sada uchovávána a jaký stupeň otevřenosti je tedy reálné dosáhnout.

Dále by měl IT specialista spolupracovat s Kurátorem dat na návrhu datového schématu datové sady. Kurátor dat je schopen provést analýzu obsahu datové sady a popsat slovně její strukturu. Vyjádření ve strojově čitelné podobě pomocí k tomu vhodného jazyka (např. XML Schema) ale musí většinou provést IT specialista, který k tomu má potřebné znalosti.

Kurátor dat v závěru analýzy sestavuje záznam o datové sadě. Jeho součástí jsou i technické detaily datové sady, jako např. datový formát, MIME typ, odkaz na vytvořené datové schéma apod. S tím by měl také pomoci IT specialista.

  • cinnost/spoluprace-na-analyze-datove-sady.txt
  • Poslední úprava: 2023/04/09 09:41
  • autor: Jakub Klímek