Spolupráce na návrhu datových sad k publikaci

IT specialista může být požádán Kurátory dat o spolupráci při návrhu datových sad k publikaci. Měl by jim popsat data, která jsou vedena v informačních systémech a databázích provozovaných pro potřeby agend vykonávaných Kurátory dat. Kurátoři dat použijí poskytnutou informaci při analýze datových sad, které by bylo možné otevřít.