Toto je starší verze dokumentu!


Správa záznamu o datové sadě

Správce katalogu otevřených dat po zveřejnění datové sady IT specialistou vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována, případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na rozhodnutí o způsobu katalogizace dat. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje Správce katalogu otevřených dat datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu.

Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky na rozšířené CKAN API a má katalog zaregistrován v NKOD, Správce katalogu otevřených dat postupuje s vytvořením nebo aktualizací datové sady v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení (např. CKAN) a dle záznamu o datové sadě od Kurátora dat.

Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu.

Národní katalog otevřených dat od 31.12.2017 nefunguje. Nelze tedy datové sady ani lokální katalogy registrovat, mazat ani editovat.

Pokud poskytovatel využívá pro katalogizaci datových sad NKOD, postupuje podle toho, zda se jedná o katalogizaci nové sady nebo úpravu existujícího záznamu o datové sadě. Správa záznamu o datové sadě v NKOD je prováděna zasíláním XML dokumentů ve formě přílohy datové zprávy do datové schránky s identifikátorem uur3q2i „Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“ spravované Ministerstvem vnitra ČR. Tyto XML dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných na stránkách Rejstříku datových zdrojů, kde je také k dispozici dokumentace jejich struktury.

Katalogizace nové datové sady

Postup: - Ve formuláři NKOD kliknout na „Zveřejnění datové sady“; - V následujících krocích pro datovou sadu a datové zdroje vyplnit záznam o datové sadě připravený Kurátorem dat; - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku Automat PVS (Ministerstvo vnitra) s ID uur3q2i.

Úprava záznamu o datové sadě

Pokud poskytovatel používá pro katalogizaci datových sad NKOD a datovou sadu upravuje, tj. v NKOD již pro ní existuje záznam, postupuje takto: - V rejstříku datových zdrojů NKOD nalézt záznam pro upravovanou datovou sadu a kliknout na operaci Upravit tento záznam; - V následujících krocích pro datovou sadu a datové zdroje upravit záznam o datové sadě připravený Kurátorem dat; - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku Automat PVS (Ministerstvo vnitra) s ID uur3q2i.

Zrušení záznamu o datové sadě

V případě rušení datové sady se postupuje takto: - V Rejstříku datových zdrojů nalézt ID záznamu datové sady ke zrušení - Ve formuláři NKOD kliknout na „Smazání datové sady nebo odkazu na katalog“; - Vyplnit ID záznamu a kliknout na „Další“; - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku Automat PVS (Ministerstvo vnitra) s ID uur3q2i.