Toto je starší verze dokumentu!


Správa záznamu o datové sadě

Správce katalogu otevřených dat po zveřejnění datové sady IT specialistou vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována, případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na rozhodnutí o způsobu katalogizace dat. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje Správce katalogu otevřených dat datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu.

Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky na rozšířené CKAN API a má katalog zaregistrován v NKOD, Správce katalogu otevřených dat postupuje s vytvořením nebo aktualizací datové sady v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení (např. CKAN) a dle záznamu o datové sadě od Kurátora dat.

Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu.

Pokud poskytovatel využívá pro katalogizaci datových sad NKOD, postupuje podle toho, zda se jedná o katalogizaci nové sady nebo úpravu existujícího záznamu o datové sadě. Správa záznamu o datové sadě v NKOD je prováděna zasíláním XML dokumentů ve formě přílohy datové zprávy do datové schránky s identifikátorem uur3q2i „Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“ spravované Ministerstvem vnitra ČR. Tyto XML dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných na stránkách Rejstříku datových zdrojů, kde je také k dispozici dokumentace jejich struktury.

Postup: - Ve formuláři NKOD kliknout na „Zveřejnění datové sady“; - V následujících krocích pro datovou sadu a datové zdroje vyplnit záznam o datové sadě připravený Kurátorem dat; - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku Automat PVS (Ministerstvo vnitra) s ID uur3q2i.

Pokud poskytovatel používá pro katalogizaci datových sad NKOD a datovou sadu upravuje, tj. v NKOD již pro ní existuje záznam, postupuje takto: - V rejstříku datových zdrojů NKOD nalézt záznam pro upravovanou datovou sadu a kliknout na operaci Upravit tento záznam; - V následujících krocích pro datovou sadu a datové zdroje upravit záznam o datové sadě připravený Kurátorem dat; - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku Automat PVS (Ministerstvo vnitra) s ID uur3q2i.

V případě rušení datové sady se postupuje takto: - V Rejstříku datových zdrojů nalézt ID záznamu datové sady ke zrušení - Ve formuláři NKOD kliknout na „Smazání datové sady nebo odkazu na katalog“; - Vyplnit ID záznamu a kliknout na „Další“; - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku Automat PVS (Ministerstvo vnitra) s ID uur3q2i.

  • cinnost/sprava-katalogizacniho-zaznamu.1553858079.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)