Koordinátor otevírání dat

Koordinátor otevírání dat řídí celý proces otevírání dat organizace a je za něj zodpovědný. Některé kroky realizuje s pomocí ostatních rolí.

V rámci vytvoření publikačního plánu Koordinátor otevírání dat zajišťuje následující činnosti:

V rámci zveřejnění konkrétní datové sady v otevřené podobě Koordinátor otevírání dat zajišťuje následující činnosti: