Příprava publikačního plánu

Ve zkratce: návrh a úpravy seznamu datových sad vhodných ke zveřejnění

Publikační plán organizace sestavuje Koordinátor otevírání dat. Plán stanovuje, jaké datové sady Poskytovatele dat budou publikovány v podobě otevřených dat a jaký bude harmonogram otevírání. Pro každou datovou sadu navíc určuje podmínky užití datové sady.

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s Kurátory dat vytváří seznam datových sad, které navrhují k otevření. Jedná se o prvotní návrh, který obsahuje různé náměty na datové sady, které budou v dalších krocích potvrzeny nebo zamítnuty.

Jednotlivé datové sady by měl Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s Kurátory dat analyzovat z pohledu přínosů a rizik jejich publikace.

Na základě provedené analýzy by měl Koordinátor otevírání dat provést revizi navrženého seznamu. To znamená především odstranit ze seznamu datové sady, u nichž jsou rizika publikace příliš vysoká nebo přínosy příliš nízké.

Pro datové sady v revidovaném seznamu musí Koordinátor otevírání dat stanovit podmínky jejich užití.

Nakonec by měl Koordinátor otevírání dat výsledný seznam datových sad navržených k otevření utřídit dle priorit a stanovit tak harmonogram publikace datových sad.

Výsledný harmonogram publikace vybraných datových sad vytváří publikační plán, který bude postoupen Vedení poskytovatele dat ke schválení. Publikační plán ještě není v tuto chvíli kompletní, neboť neobsahuje pro datové sady technické parametry (stupeň otevřenosti a datový formát), které však nejsou pro Vedení poskytovatele dat důležité.

  • cinnost/priprava-publikacniho-planu.txt
  • Poslední úprava: 2023/04/09 09:39
  • autor: Jakub Klímek