Schválení publikačního plánu

Ve zkratce: schválení seznamu datových sad a harmonogramu publikace

Po obsazení všech rolí Koordinátor otevírání dat vypracovává s jednotlivými Kurátory dat publikační plán organizace. Po jeho vypracování musí Vedení poskytovatele dat plán schválit. Celá organizace pak bude podle schváleného publikačního plánu postupovat při otevírání dat. Plán popisuje, jaké datové sady budou organizací otevřeny a v jakém harmonogramu. Vedení poskytovatele dat by mělo schválit datové sady navržené v plánu i harmonogram jejich publikace. Publikační plán je aktualizován v roční periodě.

Pro každou datovou sadu jsou zejména uvedeny:

  • název datové sady;
  • popis datové sady;
  • Kurátor dat zodpovědný za analýzu a přípravu datové sady;
  • přínosy a rizika publikace datové sady ve formátu otevřených dat;
  • periodicita aktualizace datové sady;
  • podmínky užití datové sady;
  • plánovaný termín první publikace datové sady.

Pro různé typy poskytovatelů dat byly připraveny vzorové publikační plány, které významně urychlí a usnadní proces otevírání dat. Vzorový publikační plán předepisuje doporučené datové sady k otevření a pro ně nabízí předpřipravené katalogizační záznamy a datová schémata.

  • cinnost/schvaleni-publikacniho-planu.txt
  • Poslední úprava: 2023/04/09 09:40
  • autor: Jakub Klímek