Určení přínosů otevření datových sad

Pro otevřená data je důležité, aby jejich existence přinášela nějaký užitek. U každé navrhované datové sady je proto důležité analyzovat, jaké přínosy její otevření přinese. Analýzu provádí Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s Kurátory dat.

Při analýze přínosů doporučujeme postupovat následovně:

 1. Pro datové sady uvedené ve vzorovém publikačním plánu jsou přínosy identifikovány a lze je převzít.
 2. Pokud jste do seznamu přidali vlastní datové sady, ohodnoťte pásmově (0 - žádný přínos, 1 - nízký přínos, 2 - střední přínos, 3 - významný přínos) následující přínosy:
 • Posílení transparentnosti - lepší dostupnost a přístup k informacím o fungování orgánů veřejné správy, například přístup ke smlouvám a veřejným zakázkám;
 • Podpora ekonomického růstu - zveřejněním informací veřejného sektoru jako zdroje pro nové inovace, služby, produkty a podnikatelských příležitostí. Výsledkem může být hospodářský a ekonomický růst;
 • Zlepšení služeb veřejné správy a zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a orgánem veřejné správy;
 • Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat veřejného sektoru. Díky tomu je jednodušší vyvíjet aplikace a služby postavené na otevřených datech,
 • Zlepšení vnímání veřejné správy veřejností - díky otevřeným datům jsou orgány veřejné správy otevřenější a transparentnější, což zlepšuje reputaci poskytovatele dat;
 • Zlepšení procesů a dat veřejné správy, zlepšení komunikace a spolupráce veřejné správy - publikace dat ve formátu otevřených dat může napomoci i komunikaci mezi jednotlivými orgány veřejné správy. Publikace otevřených dat může nahradit někdy zbytečně složité předávání dat mezi jednotlivými orgány veřejné správy;
 • Zamezení chyb vzniklých při práci s daty - dostupnost dat ve strojově čitelném formátu minimalizuje potřebu manuálně přepisovat data z dokumentů do jiných systémů a celkově se sníží chybovost;
 • Snížení počtu dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. - zveřejněním otevřených dat se může výrazně snížit počet žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. a tím se výrazně ulehčí poskytovatelům dat;
 • Pořádek ve vlastních datech - analýza dat, katalogizace a publikace umožní orgánu veřejné správyu spořádat svá vlastní data a optimalizovat tak vlastní interní procesy;
 • Zvýšení hodnoty dat strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu Otevřených propojitelných dat.

Jako vzorový podklad použijte Seznam doporučených datových sad k otevření, který obsahuje pro jednotlivé předdefinované přínosy sloupečky. Do nich můžete vyplňovat odhadovanou míru jednotlivých přínosů. Můžete také přidat svoje vlastní přínosy.

 • cinnost/urceni-prinosu-publikace.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • autor: 127.0.0.1