Archiv školení

Informace o minulých akcích

 • 26. 9. 2017 9:00 - 16:00 - Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno - úvodní školení k Otevřeným datům.
 • 14. 9. 2017 9:00 - 16:00 - Ministerstvo vnitra ČR, Praha - úvodní školení k Otevřeným datům.
 • 27. 6. 2017 9:00 - 15:00 - Magistrát města Brno, Brno - úvodní školení k Otevřeným datům.
 • 1. 6. 2017 9:00 - 15:00 - Nejvyšší kontrolní úřad, Praha - školení nad otevřenými daty a využívání technologií (SPARQL, Linked Open Data).
 • 31. 5. 2017 9:00 - 15:00 - Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín - úvodní školení k Otevřeným datům.
 • 26. 4. 2017 8:00 - 13:30 - Krajský úřad Karlovy Vary - úvodní školení k Otevřeným datům.

11.10.2016: Úřad vlády: Otevřená data obecně

20.9.2016: Otevřená data na semináři CACIO

Proškoleno v deseti školeních 415 osob z celkem 206 subjektů (10 ministerstev, 7 ostatních ústředních orgánů státní správy, 8 krajských úřadů, 69 obcí s rozšířenou působností, 112 obecních úřadů – ostatních).

Cílem školení bylo vybavit jeho účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými k publikaci otevřených dat v souladu s připravenými národními standardy a postupy a také v souladu se související legislativou ČR. Absolventi školení získali znalostní základ pro řešení celé problematiky otevírání dat, jež se skládá z:

 • přípravy publikačního plánu,
 • navržení a analýzy datových sady určených k otevření,
 • posouzení přínosů a rizik spojených s jejich publikací,
 • ošetření podmínek užití datových sad v souladu s odpovídající legislativou,
 • přípravy datových sad k publikaci,
 • zajištění zveřejnění datových sad a jejich katalogizaci v Národním katalogu otevřených dat.

Školení byla určena primárně pro:

 • zástupce vybraných věcných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých budou otevřená data publikována,
 • pracovníky oddělení informatiky,
 • pracovníky z tiskového odboru.

Prezentace školení: skoleni_open_data_finál.pdf Pracovní sešity ke školení: datove_sady_orp.pdf pracovni_sesit_1.pdf pracovni_sesit_2.pdf