edu:školení:archiv

Archiv školení

Informace o minulých akcích

Proškoleno v deseti školeních 415 osob z celkem 206 subjektů (10 ministerstev, 7 ostatních ústředních orgánů státní správy, 8 krajských úřadů, 69 obcí s rozšířenou působností, 112 obecních úřadů – ostatních).

Cílem školení bylo vybavit jeho účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými k publikaci otevřených dat v souladu s připravenými národními standardy a postupy a také v souladu se související legislativou ČR. Absolventi školení získali znalostní základ pro řešení celé problematiky otevírání dat, jež se skládá z:

 • přípravy publikačního plánu,
 • navržení a analýzy datových sady určených k otevření,
 • posouzení přínosů a rizik spojených s jejich publikací,
 • ošetření podmínek užití datových sad v souladu s odpovídající legislativou,
 • přípravy datových sad k publikaci,
 • zajištění zveřejnění datových sad a jejich katalogizaci v Národním katalogu otevřených dat.

Školení byla určena primárně pro:

 • zástupce vybraných věcných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých budou otevřená data publikována,
 • pracovníky oddělení informatiky,
 • pracovníky z tiskového odboru.

Prezentace školení: skoleni_open_data_finál.pdf Pracovní sešity ke školení: datove_sady_orp.pdf pracovni_sesit_1.pdf pracovni_sesit_2.pdf

 • edu/školení/archiv.txt
 • Poslední úprava: 2023/01/26 18:59
 • autor: Drahomír Chocholatý