Ministerstvo vnitra uspořádalo v roce 2015 konferenci k problematice otevřených dat

Ministerstvo vnitra ČR pořádalo v pátek 13.11.2015 konferenci „Otevřená data veřejné správy ČR“, která shrnula hlavní výstupy projektu a představila metodiky a standardy publikace a katalogizace otevřených dat. Za účasti představitelů institucí, které otevřená data již publikují, byly představeny nejnovější trendy a zkušenosti v oblasti otevřených dat a možné zdroje financování v období 2016 - 2020.

Konference se konala od 8:30 - 13:00 v Kongresovém centru v Praze, ulice 5. května 65, Praha 4, v konferenčním sále ve 4. patře.

<table> <col width="100px"/> <col width="*"/> <tr> <td>08:30 - 09:15</td> <td>Registrace a káva</td> </tr> <tr> <td>09:15 - 09:30</td> <td><b>Zahájení konference</b> - Jaroslav Strouhal, náměstek, <a href="http://www.mvcr.cz">Ministerstvo vnitra</a></td> </tr> <tr> <td>09:30 - 10:30</td> <td> <p><b>Panelová diskuse "Proč otevírat data?"</b></p> <p>Moderátor panelové diskuse: Martin Veselovský</p> <p>Panelisté (v abecedním pořadí):</p> <ul> <li><div class="li">Mojmír Bezecný, ústřední ředitel <a href="http://www.coi.cz">České obchodní inspekce</a></div></li> <li><div class="li">Rastislav Janota, generálny riaditeľ <a href="http://www.nases.gov.sk/">Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby</a>, <a href="http://www.vlada.gov.sk/">Úrad vlády Slovenskej republiky</a></div></li> <li><div class="li">Jaromír Novák, předseda Rady <a href="http://www.ctu.cz">Českého telekomunikačního úřadu</a></div></li> <li><div class="li">Jaroslav Strouhal, náměstek, <a href="http://www.mvcr.cz">Ministerstvo vnitra</a></div></li> <li><div class="li">Tomáš Vyhnánek, náměstek, <a href="http://www.mfcr.cz">Ministerstvo financí</a></div></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>10:30 - 10:45</td> <td><b>Standardy publikace a katalogizace otevřených dat</b> - Tomáš Kroupa, <a href="http://www.mvcr.cz">Ministerstvo vnitra</a> (<a href="_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-mv-standardy-publikace.pdf"><b>prezentace ke stažení</b></a>)</td> </tr> <tr> <td>10:45 - 11:00</td> <td><b>Možnosti financování otevírání dat v období 2016 - 2020</b> - Marta Léblová, <a href="http://www.mvcr.cz">Ministerstvo vnitra</a> (<a href="_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-mv-financovani.pdf"><b>prezentace ke stažení</b></a>)</td> </tr> <tr> <td>11:00 - 11:25</td> <td>Přestávka (káva a občerstvení)</td> </tr> <tr> <td>11:25 - 11:40</td> <td><b>Zkušenosti z otevírání dat v SR</b> - Ľubor Illek, <a href="http://www.nases.gov.sk/">Národna agentúra pre sieťové a elektronické služby</a>, <a href="http://www.vlada.gov.sk/">Úrad vlády Slovenskej republiky</a> (NASES) (<a href="_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-opendatasr-nases.pdf"><b>prezentace ke stažení</b></a>)</td> </tr> <tr> <td>11:40 - 12:40</td> <td> <p><b>Panelová diskuse "Jak otevíráme data"</b></p> <p>Moderátor panelové diskuse: Dušan Chlapek</p> <p>Panelisté (v abecedním pořadí):</p> <ul> <li><div class="li">Benedikt Kotmel, <a href="http://www.mfcr.cz">Ministerstvo financí</a></div></li> <li><div class="li">Ondřej Profant, <a href="http://www.praha.eu">Magistrát hlavního města Prahy</a></div></li> <li><div class="li">Petr Souček, <a href="http://www.cuzk.cz">Český úřad zeměměřický a katastrální</a> (<a href="_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-cuzk.pdf"><b>prezentace ke stažení</b></a>)</div></li> <li><div class="li">Martin Tajtl, <a href="http://www.coi.cz">Česká obchodní inspekce</a></div></li> <li><div class="li">Tomáš Vašica, <a href="http://www.msk.cz/">Moravskoslezský kraj</a> (<a href="_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-moravskoslezky_kraj.pdf"><b>prezentace ke stažení</b></a>)</div></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>12:40 - 13:00</td> <td><b>Příklady využití otevřených dat z ČR i ze světa</b> - Michal Kubáň, Martin Nečaský, <a href="http://www.mvcr.cz">Ministerstvo vnitra</a> (<a href="_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-priklady_vyuziti_otevrenych_dat.pdf"><b>prezentace ke stažení</b></a>)</td> </tr> </table>

  • edu/konference/2015.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1