Toto je starší verze dokumentu!


Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR

Tento portál je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. Popisuje doporučovaný postup otevírání dat a nabízí vzorové publikační plány, které doporučují (pro jednotlivé typy orgánů veřejné správy) konkrétní datové sady k publikaci ve formátu otevřených dat. Portál rovněž informuje o školeních připravených k tématu otevřených dat.

Proběhla školení k otevřeným datům a v listopadu byla uspořádána konference.

Mininisterstvo vnitra v rámci aktivit Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a spolupráce s Koordinátorem digitální agendy připravilo ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla dotazník ke sběru nejžádanějších datových sad k otevření. Prostřednictvím tohoto dotazníku zasílejte Vaše náměty na data, která by měla být publikována ve formátu otevřených dat. Výstupy budou předmětem následné analýzy a diskuze s patřičnými subjekty veřejné správy pro otevření.

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu Smart Cities byl vytvořen dotazník, jehož cílem je zmapovat stav informovanosti o otevřených datech v obcích a územně samosprávních celcích České republiky. Dotazník pro obce a územně samosprávné celky

Tento portál vznikl v rámci projektu OPLZZ č. CZ.1.04/4.1.00/D9.00001 a je dále rozvíjen v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172.

  • start.1492087281.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)