Toto je starší verze dokumentu!


Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR

Tento portál je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. Popisuje doporučovaný postup otevírání dat a nabízí vzorové publikační plány, které doporučují (pro jednotlivé typy orgánů veřejné správy) konkrétní datové sady k publikaci ve formátu otevřených dat. Portál rovněž informuje o školeních připravených k tématu otevřených dat.

 • [[standardy:vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]]
 • [[standardy:zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]]
 • [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu]]
 • [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]].
 • [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
 • [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy|Centrální orgány]]
 • [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-kraje|Kraje]]
 • [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]
 • [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]
 • [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|Národní katalog otevřených dat]]
 • [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]]
 • [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]]

Probíhají [[edu:start|školení]] k otevřeným datům a v listopadu 2017 připravujeme [[edu:konference|konferenci]] o stavu OD v ČR.

Mininisterstvo vnitra v rámci aktivit Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a spolupráce s [[http://digiczech.eu/|Koordinátorem digitální agendy]] připravilo ve spolupráci s [[http://motejl.cz|Fondem Otakara Motejla]] dotazník ke sběru nejžádanějších datových sad k otevření. Prostřednictvím tohoto dotazníku zasílejte [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tJl4dmtOVOon63c_Tla21TGl3RkT8Ty4ut3euQKhydE|Vaše náměty na data]], která by měla být publikována ve formátu otevřených dat. Výstupy budou předmětem následné analýzy a diskuze s patřičnými subjekty veřejné správy pro otevření.

Tento portál vznikl v rámci {{::standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf|projektu OPLZZ č. CZ.1.04/4.1.00/D9.00001}} a je dále rozvíjen v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172.

Finanční podpory na otevřená data lze dosáhnout v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v několika výzvách na zlepšení veřejných služeb a veřejné správy, viz: https:www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.aspx?searchtext=&topic=942, a také z Operačního programu Zaměstnanost, viz https://www.esfcr.cz/operacni-program-zamestnanost Podrobnější informace k čerpání finančních alokací na podporu otevřených dat naleznete na: https://opendata.gov.cz/_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-mv-financovani.pdf

 • start.1495004765.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
 • (upraveno mimo DokuWiki)